Klachtenprocedure All4Funding

All4Funding tracht zo duidelijk en gemakkelijk mogelijk haar diensten aan te bieden. In het geval u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening of onze website dan kunt u uw klacht mailen naar: klacht@all4funding.nl of sturen naar:

All4Funding B.V.
Stavangerweg 23-16
9723 JC Groningen

In uw e-mail of brief dient u het volgende te vermelden:

  • wat is uw klacht
  • welke oplossing verwacht u
  • NAW-gegevens en contactgegevens (e-mail of telefoonnummer)

Na het ontvangen van uw klacht ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging. Uw klacht zal binnen tien werkdagen worden beantwoord, indien mogelijk met een voorstel voor een oplossing.

All4Funding is tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD). Indien u en All4Funding het niet eens kunnen worden over een oplossing, dan kunt u zich tot het KiFiD wenden (www.kifid.nl). Voor sommige bemiddelingen kan het KiFiD u kosten in rekening brengen. Lees daarvoor de informatie op hun site.

Uw klacht en ons antwoord erop worden minimaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.