Privacybeleid All4Funding BV

Laatste wijziging: 15-09-2021

Hieronder lees je welk privacy beleid All4Funding BV hanteert, als mede de Stichting Investeringsgelden All4Funding en de Stichting Incasso All4Funding. All4Funding is een onafhankelijk crowdfundingplatform. Via All4Funding financieren ondernemers hun producten en diensten.

1. Wie beheert de website en wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De website wordt beheerd door:
All4Funding BV,
Newtonlaan 61,
3584 BP te Utrecht.

All4Funding is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Verder maken we voor de verzending van onze nieuwsbrieven gebruik van de diensten van Into M. Met Into M is een verwerkersovereenkomst gesloten.

2. Welke gegevens verzamelt en verwerkt All4Funding?

Gebruikersgegevens

All4Funding verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens die je zelf hebt opgegeven. Bij het aanmelden op de site als ‘Investeerder’ word je gevraagd je naam, e-mailadres, adres, en bankrekeningnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan je worden verstrekt door All4Funding. Bij het aanmelden op de site als ‘Ondernemer’ word je gevraagd om naast de voornoemde gegevens zoals de naam en het adres van je bedrijf, het KvK (Kamer van Koophandel)- nummer en -uittreksel, de BKR (Bureau Krediet Registratie)- registratie en een kopie van het legitimatiebewijs aan te leveren. Daarnaast vragen we aan jou de cijfers van je bedrijf aan te leveren: jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, een cashflow prognose en een begroting. Bij vragen we de rating aan van jouw bedrijf.

Automatisch Gegenereerde Informatie

All4Funding verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt All4Funding deze gegevens?

All4Funding verwerkt je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Investeerder en de Ondernemer;
  • om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Investeerder te kunnen laten voldoen (zoals een lening terugbetalen);
  • om de identiteit van de Ondernemer te controleren;
  • om de toelatingsprocedure uit te voeren;
  • om je op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • om je te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief, project updates en enquêtes.

Het verstrekken van jouw gegevens aan derden

All4Funding zal je gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat. Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Investeerder en de Ondernemer en om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Investeerder te kunnen laten voldoen, verschaft All4Funding de volgende gegevens van de Investeerder aan de Ondernemer: naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, en eventuele opmerkingen die de Investeerder ten aanzien van de investering heeft ingevoerd op de website. In geval van een fusie of overname, kan All4Funding deze persoonsgegevens verstrekken aan een fusie- of overnamepartner.

5. Op welke wijze beschermt All4Funding jouw persoonlijke gegevens?

All4Funding zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

6. Kennisneming, verbetering en verwijdering van je gegevens

Wanneer je inzage wilt in de gegevens die All4Funding over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, dan kunt je deze zelf wijzigen via jouw account. Voor het wijzigen van je rekeningnummer geldt een aparte procedure. Deze procedure kunt je opvragen door een e-mail te sturen naar info@all4funding.nl . Voor een overdracht van je gegevens of de volledige verwijdering van je account kun je eveneens een e-mail sturen naar info@all4funding.nl . De verwijdering van je account kan alleen maar indien er nooit activiteiten via dit account zijn verricht, of indien de laatste activiteit minimaal zes maanden geleden heeft plaatsgevonden.

7. Opzeggen nieuwsbrief

WWanneer je geen prijs meer stelt op onze nieuwsbrieven, dan kun je je altijd uitschrijven door een mail te sturen naar info@all4funding.nl .

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.