Privacybeleid All4Funding BV

Laatste wijziging: 25 mei 2018

Hieronder leest u welk privacybeleid All4Funding BV hanteert, als mede de Stichting Investeringsgelden All4Funding en de Stichting Incasso All4Funding. All4Funding is een onafhankelijk crowdfundingplatform. Via All4Funding financieren ondernemers hun producten en diensten.

1. Wie beheert de website en wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De website wordt beheerd door All4Funding BV, Rondenborg 1, 9502 WV te Stadskanaal. All4Funding is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Verder maken we voor de verzending van onze nieuwsbrieven gebruik van de diensten van Inboxify. Met Inboxify is een verwerkersovereenkomst gesloten. Het privacybeleid van Inboxify vindt u hier

2. Welke gegevens verzamelt en verwerkt All4Funding?

Gebruikersgegevens

All4Funding verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij het aanmelden op de site als ‘Investeerder’ wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres, adres, en bankrekeningnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door All4Funding. Bij het aanmelden op de site als ‘Ondernemer’ wordt u gevraagd om naast de voornoemde gegevens zoals de naam en het adres van uw bedrijf, het KvK (Kamer van Koophandel)- nummer en -uittreksel, de BKR (Bureau Krediet Registratie)- registratie en een kopie van het legitimatiebewijs aan te leveren. Daarnaast vragen we van u de cijfers op van uw bedrijf: jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, een cashflow prognose en een begroting. Bij Graydon vragen we de Graydonrating aan van uw bedrijf.

Automatisch Gegenereerde Informatie

All4Funding verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt.

3. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt All4Funding uw gegevens?

All4Funding verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Investeerder en de Ondernemer;
  • om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Investeerder te kunnen laten voldoen (zoals een lening terugbetalen);
  • om de identiteit van de Ondernemer te controleren;
  • om de toelatingsprocedure uit te voeren;
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief, project updates en enquêtes.

4. Het verstrekken van uw gegevens aan derden

All4Funding zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat. Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Investeerder en de Ondernemer en om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Investeerder te kunnen laten voldoen, verschaft All4Funding de volgende gegevens van de Investeerder aan de Ondernemer: naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, en eventuele opmerkingen die de Investeerder ten aanzien van de investering heeft ingevoerd op de website. In geval van een fusie of overname, kan All4Funding uw persoonsgegevens verstrekken aan een fusie- of overnamepartner.

5. Op welke wijze beschermt All4Funding uw persoonlijke gegevens?

All4Funding zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

6. Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die All4Funding over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u deze zelf wijzigen via uw account. Voor het wijzigen van uw rekeningnummer geldt een aparte procedure. Deze procedure kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@all4funding.nl. Voor een overdracht van uw gegevens of de volledige verwijdering van uw account kunt u eveneens een e-mail sturen naar info@all4funding.nl. De verwijdering van uw account kan alleen maar indien er nooit activiteiten via uw account zijn verricht, of indien de laatste activiteit minimaal zes maanden geleden heeft plaatsgevonden.

7. Opzeggen nieuwsbrief

Wanneer u geen prijs meer stelt op onze nieuwsbrieven, dan kunt u zich altijd uitschrijven via een link onderaan onze nieuwsbrieven. U zult dan geen nieuwsbrieven meer van All4Funding ontvangen.

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.