Privacybeleid All4Funding BV

Hieronder leest u welk privacybeleid All4Funding BV hanteert, als mede de Stichting Investeringsgelden All4Funding en de Stichting Incasso All4Funding. All4Funding is een onafhankelijk crowdfundingplatform. Via All4Funding financieren ondernemers hun producten en diensten.

1. Wie beheert de website en wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De website wordt beheerd door All4Funding BV, Stavangerweg 23-16, 9723 JC te Groningen. All4Funding is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

2. Welke gegevens verzamelt en verwerkt All4Funding?

Gebruikersgegevens

All4Funding verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij het aanmelden op de site als ‘Investeerder’ wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door All4Funding. Bij het aanmelden op de site als ‘Ondernemer’ wordt u gevraagd om naast de voornoemde gegevens zoals de naam en het adres van uw bedrijf, het KvK (Kamer van Koophandel)- nummer, de BKR (Bureau Krediet Registratie)- registratie, een kopie van het legitimatiebewijs en een liquiditeitsbegroting aan te leveren.

Automatisch Gegenereerde Informatie

All4Funding verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt All4Funding informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door All4Funding.

3. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt All4Funding uw gegevens?

All4Funding verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Investeerder en de Ondernemer;
  • om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Investeerder te kunnen laten voldoen (zoals een lening terugbetalen);
  • om de identiteit van de Ondernemer te controleren;
  • om de toelatingsprocedure uit te voeren;
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief, project updates en enquêtes.

4. Het verstrekken van uw gegevens aan derden

All4Funding zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat. Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Investeerder en de Ondernemer en om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Investeerder te kunnen laten voldoen, verschaft All4Funding de volgende gegevens van de Investeerder aan de Ondernemer: naam, e-mailadres, adres, geboortedatum, en eventuele opmerkingen die de Investeerder ten aanzien van de investering heeft ingevoerd op de website. In geval van een fusie of overname, kan All4Funding uw persoonsgegevens verstrekken aan een fusie- of overnamepartner.

5. Op welke wijze beschermt All4Funding uw persoonlijke gegevens?

All4Funding zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

6. Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de gegevens die All4Funding over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u deze zelf wijzigen via de site van All4Funding. Voor het wijzigen van uw rekeningnummer geldt een aparte procedure. Deze procedure kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar info@all4funding.nl.

7. Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden

Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@all4funding.nl. U zult dergelijke informatie dan niet meer van All4Funding ontvangen.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van All4Funding?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. All4Funding heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. All4Funding accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van All4Funding heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.