Ontheffing AFM

All4Funding BV heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT. All4Funding is opgenomen in het AFM register en staat onder toezicht van de AFM.