Tarieven

All4Funding hanteert de volgende tarieven.

Voor de investeerders:

Administratiekosten: 0,9% (inclusief BTW) van het geïnvesteerde bedrag.
Deze wordt ingehouden op de eerste betaling van rente en aflossing. Dit bedrag hoeft alleen te worden betaald als de financiering van het geselecteerde project gelukt is. Verder zijn er voor investeerders geen andere kosten.

Voor de ondernemers:

Beoordelingsfee: € 495,- (exclusief BTW).
Dit bedrag dient te worden betaald zodra een financieringsaanvraag is ingediend, ongeacht of het project op de website wordt gepubliceerd.

Succesfee: 1% + 0,25% per kwartaal dat de lening loopt, berekend over het financieringsbedrag. Dit bedrag is exclusief 21% BTW.
Voorbeeld: looptijd van de lening is 5 jaar, dan is de succesfee 6% van het financieringsbedrag. Deze vergoeding is alleen verschuldigd als de financiering is gelukt en wordt ingehouden van het door te storten bedrag.

Aanpassing leningsvoorwaarden:
In overleg met de ondernemer, maar met een minimum vergoeding van € 1.500,- (exclusief BTW).