Herfinanciering Ampérestraat 42bis te Utrecht

Financiering Ampèrestraat 42bis te Utrecht

Ondernemer:

Eigenaar Kredirect B.V., de vastgoedonderneming van de heer L. van Hoepen, vastgoedondernemer sinds 2011, heeft vanaf dat moment diverse ontwikkelings- en splitsingsprojecten op een goede manier afgerond. De totale vastgoedportefeuille van dhr. Van Hoepen bestaat op dit moment uit ruim 40 beleggingsentiteiten, voornamelijk goed verhuurde appartementen.

Het project

Het appartement Ampèrestraat 42 bis, 3553 CN te Utrecht:

Onverhuurde staat         € 400.000,-

Verhuurde staat              € 370.000,-

Het taxatierapport d.d. 14 april 2023 is op verzoek verkrijgbaar.

 

Het pand is gelegen in de opkomende en zeer populaire wijk ‘Zuilen’ in het noorden van Utrecht. De vraag in de stad Utrecht en zeker in deze wijk naar zowel koop- als huurwoningen is zeer hoog te noemen.

Ampèrestraat 42 bis is reeds verhuurd voor een bedrag van € 1.700,- per maand. Deze situatie blijft in stand.

Huurinkomsten per jaar               € 20.400,-

Rentelasten per jaar                     € 19.240,-

Overschot per jaar                        €   1.160,-

 

Op het appartement 42 bis vragen wij een financiering van € 296.000,-. Dit is 80% LTV.

Er is al een inschrijving van € 122.000,-, waardoor er nog ruimte is voor een

investering van € 174.000,-.

Gevraagd

Een financiering van in totaal € 296.000,- op het appartement 42 bis. Dit is 80% van de waarde in verhuurde staat (€ 370.000,-). De hypotheekakte is al gepasseerd op 08 juni 2023.

 

Geboden:                                          

-Rente 6,5% op jaarbasis, uitbetaling per maand

-Looptijd: 33 maanden

 

Zekerheden:

-Een recht van 1ste hypotheek op het appartement Ampérestraat 42 bis te Utrecht

-Mee tekenen door alle ondernemingen van de ondernemer, alsmede de ondernemer in privé.

-Ondernemer bezit een eigen woning met een overwaarde van ruim € 300.000,- in Utrecht.

€ 37.000,00
geïnvesteerd van de € 174.000,00

21,2%


Rating
2+ - laag risico, met onderpand
Tweede rating
A
Financiering
annuïteitenlening (eerste jaar aflossingsvrij)
Rente per jaar
6,5%
Looptijd
3 jaar

Reacties van investeerders

Anoniem – € 200,00

Toegevoegd op 16-12-2023 11:39

Hoe kan het zijn dat ik op 14 dec alleen rente terug heb gekregen en geen terugbetaling

Heb 200euro geïnvesteerd

JDijkstra
De Wulp52
7609ll
Almelo