Kubus Heerenveen

Vooraf

Dit project van Kubus Heerenveen is al eerder gepubliceerd op 6 april 2017. De ondernemer heeft op 15 mei j.l. verzocht het doelbedrag te verlagen van € 85.000 naar € 53.000. Omdat de ondernemer kon aantonen dat een lager bedrag nu voldoende is, is All4Funding akkoord gegaan met een herplaatsing van dit project met een lager doelbedrag.

Kubus Heerenveen neemt de volgende stap

Mijn naam is Jan Kruithof en ik ben in 2015 samen met twee compagnons Jos Attema en Hilbert Kuipers het administratiekantoor Kubus Heerenveen gestart. Kubus Heerenveen is een franchisenemer van de Kubusorganisatie, een coöperatie van circa 120 administratiekantoren door heel Nederland. Door zeer gerichte acquisitie, uitgevoerd door Kubus Smart, een zusteronderneming van Kubus Heerenveen, is het bedrijf in anderhalf jaar tijd gegroeid naar 140 contractgebonden klanten! Hoe we hierin zijn geslaagd kunt u lezen in het aangehangen document hiernaast. Ook leest u daarin waarin wij ons als administratiekantoor onderscheiden.

Hoewel de klantenportefeuille een prima basis is, zag ik al snel dat de verwachte omzet onvoldoende zal zijn om drie aandeelhouders genoeg salaris te bieden, te meer omdat mijn compagnons heel goed zijn in marketing en sales, maar geen inhoudelijke kennis hebben om in het administratiekantoor zelf werkzaamheden te doen. Daardoor is personeel nodig om de opdrachten voor de klanten uit te voeren.
Begin 2017 ben ik daarom met mijn twee compagnons overeengekomen dat ik ze uitkoop. In eerste instantie zijn we een hoger uitkoopbedrag overeengekomen. Maar op 10 mei j.l. hebben we een nieuwe overeenkomst gesloten met een lager uitkoopbedrag. De financiering die ik nodig heb is € 53.000. Ik zal met twee vaste medewerkers en een aantal stagiair(e)s de werkzaamheden van Kubus Heerenveen voortzetten. Door deze verandering zal een gezonde kostenstructuur ontstaan die een goed perspectief biedt voor groei en winst.

De ondernemer Jan Kruithof

Ik heb ruime ervaring in de financiële dienstverlening. Ik heb 23 jaar bij de Rabobank gewerkt op diverse vestigingen, waarbij ik in de laatste jaren met name functies heb vervuld als adviseur voor directies van Rabobankvestigingen.
In 2006 heb ik de beslissing genomen om verder te gaan als zelfstandige interim adviseur. In die rol heb ik verschillende opdrachten verricht bij diverse Rabobankvestigingen door het hele land.
Omdat ik door het hele land werkte, was mijn bestaan als zelfstandige adviseur best zwaar en in 2011 besloot ik om een eigen administratiekantoor te beginnen: Cijfermeester Jan Kruithof.
Cijfermeester is een franchise formule. De Cijfermeester is in 2015 opgegaan in Kubus Heerenveen. Het merendeel van de klanten (circa 30) is meegegaan naar Kubus.
Ik heb naast een afgeronde studie SPD ook een master in bedrijfskunde (MBA) gehaald, aangevuld met diverse cursussen.
Ik ben 56 jaar, getrouwd en ik heb twee dochters.

Kubus Heerenveen

Door heel gericht acquisitie te plegen is Kubus Heerenveen in een korte tijd gegroeid naar 140 klanten. In 2016 is Kubus Heerenveen uitgeroepen tot het snelst groeiende kantoor binnen de Kubusorganisatie (zie ook het filmpje hierboven).  2017 staat in het teken van consolidatie. Ik wil de processen binnen Kubus Heerenveen optimaliseren, zodat we de klanten goed kunnen bedienen. We willen er dit jaar nog hooguit 30 klanten bij. Naast mijzelf zijn er twee vaste medewerkers in dienst en we hebben altijd een aantal stagiaires. Ik leid mijn mensen graag zelf op. Met deze bezetting kan Kubus Heerenveen een klantenbestand van circa 200 klanten goed bedienen. De basiswerkzaamheden zoals de financiële administratie, jaarcijfers opstellen en aangiftes doen, zullen zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Kubus Heerenveen wil een sparringpartner zijn van haar klanten en daarin zie ik ook onze toegevoegde waarde. Tegen een vaste afgesproken prijs. Transparant en geen verrassingen.  Al onze klanten zullen eens per kwartaal worden bezocht waarbij er tijd wordt genomen om te kijken naar de gehele onderneming van de klant: waar staat men, waar wil men naar toe, wat is de missie en de visie van het bedrijf, is men nog op koers, moet er nog bijgestuurd worden, zo ja hoe? Dit is uiteraard een traject waar ik ruime ervaring in heb en precies het kolfje naar mijn hand!

Investering

De uitkoop van mijn compagnons hebben we vastgelegd in een intentieverklaring die door de partijen zijn ondertekend. Het totale benodigde bedrag, inclusief bijkomende kosten, komt uit op € 53.000. Investeerders in dit project ontvangen een rente van 8,5% per jaar (annuïteitenlening).

Financiële gegevens

Omzet
Kubus Heerenveen is eind april 2015 gestart met haar werkzaamheden. In 2015 zijn er aanloopverliezen gemaakt van € 11.000. In 2016 is het klantenbestand flink gegroeid van 30 klanten naar 140 klanten. Het verlies is terug gebracht naar € 3.500.
De omzet voor 2017 is geprognosticeerd op circa € 200.000, met een positief resultaat van € 40.000. In het eerste kwartaal van 2017 is € 50.000 omzet gerealiseerd. De omzet voor dit jaar ligt dus op koers. Na de uitkoop van de compagnons zal het resultaat verbeteren omdat de managementfee lager wordt. Ook zal de huur van het kantoor iets lager uitvallen.
In 2017 zullen er nog circa 30 klanten bijkomen. In de jaren erna zal het klantenbestand nog maar licht groeien. Het is de bedoeling om uit te komen op een stabiele kring van een kleine 200 klanten, wat goed is te bedienen met de huidige personele bezetting.

Cashflow
In 2017 en de jaren erna zal er naar verwachting voldoende cash flow zijn om de rente en aflossingen te betalen. In 2017 zal circa 43% van de beschikbare vrije cash flow worden gebruikt voor rente en aflossingen van deze lening. Voor de jaren 2018 en verder zal dit circa 30% zijn.

Solvabiliteit
Kubus Heerenveen heeft momenteel een negatief eigen vermogen van € 15.000 op een balanstotaal van € 64.000. Dit is ontstaan door de aanloopverliezen. Na circa anderhalf jaar (medio 2018) zal het eigen vermogen naar verwachting positief zijn. In 2021 zal de solvabiliteit volgens prognose op 74% zijn.

Zekerheden

Naast de crowdfundinglening heeft Kubus Heerenveen een rekening courant krediet van € 15.000 bij een bank. Als zekerheid hiervoor is een eerste pandrecht aan de bank afgegeven op de inventaris en de vorderingen op de debiteuren.

De moedermaatschappij van Kubus Heerenveen, te weten Kattehof B.V., zal meetekenen voor de crowdfundinglening. Om aan te geven dat ik vertrouwen heb in mijn onderneming zal ik me daarnaast ook persoonlijk borgstellen voor de lening. Verder zal er een tweede pandrecht worden gevestigd op de inventaris en de vorderingen op de debiteuren. De aangegeven zekerheden hebben momenteel een morele waarde.

€ 53.000,00
geïnvesteerd van de € 53.000,00

100,0%


Rating
S1+ - starter, uitstekende financiële verwachtingen, met onderpand
Tweede rating
BB
Financiering
annuïteitenlening
Rente per jaar
8,5%
Looptijd
5 jaar

Reacties van investeerders

Jos Janssen – € 7.500,00

Toegevoegd op 23-5-2017 21:53

Ik wens Kubus alle goeds toe in de toekomst

Jacques van der Sommen – € 800,00

Toegevoegd op 30-5-2017 17:15

succes!

N.G. Bos – € 500,00

Toegevoegd op 23-5-2017 10:09

Succes!

In samenwerking met