BeerGrande zoekt werkkapitaal

Update 20 september 2018: Rente vanaf stortingsdatum. Zie updates voor meer informatie.

Inleiding

De drankenwereld, en met name die van bieren, is wereldwijd sterk aan het veranderen. Consumenten zijn steeds meer op zoek naar echt authentieke producten. Geen industriële producten, maar producten waarin je het traditionele vakmanschap kunt proeven. Speciaalbier wordt steeds populairder. De kwaliteitsbewuste consument is dus steeds vaker op zoek naar iets nieuws, iets aparts, naar andere smaken, geuren en kleuren. Op zoek naar echte, (h)eerlijke en unieke speciaalbieren gebrouwen door een brouwerij met passie en liefde voor het vak. De verscheidenheid is eindeloos en de brouwerijen komen met meer smaken en variaties.

In deze trend zien wij kansen en mogelijkheden met de ontwikkeling van de onderneming via hoofdzakelijk een webshop.

Onderneming

BoozeGrande BV is de naam van een handelsonderneming in ontwikkeling met als doel het leveren van alcoholische dranken met een bijzondere smaakervaring. Gestart wordt met de webshop www.BeerGrande.com voor de levering van speciaalbieren.

Onze visie is: ‘Wij willen bekend worden bij de consument als bijzondere aanbieder van alcoholische smaakbelevingen met unieke assortimenten.

De huidige onderneming bestaat al  5 jaar als eenmanszaak en opereert onder de naam Verrukkelijk Limburg. Verrukkelijk Limburg is gestart door Ruud Gilissen en voert een assortiment van streeklekkernijen en –specialiteiten uit Nederlands Limburg en Belgisch Limburg. Speciaalbieren vormen een belangrijk onderdeel van het assortiment. Het bedrijf loopt goed en kent een stabiele jaarlijkse omzet van € 200.000. Ruud Gilissen heeft gedurende deze periode veel kennis opgedaan van speciaalbieren.

Verrukkelijk Limburg is middels een activa/passiva transactie (voorraad, ICT, klantenbestand, leverancierscontacten) omgezet in een besloten vennootschap BoozeGrande BV. We zullen met BoozeGrande ons richten op de verkoop van speciaalbieren, onder de handelsnaam BeerGrande (www.beergrande.com). Het overige assortiment van Verrukkelijk Limburg zal worden afgestoten.

Aandeelhouders van BoozeGrande BV zijn Mind Refreshment BV, de BV van Ruud Gilissen (70%) en Kasku Holding BV, de BV van Michel Horn (30%) waarbij Kasku Holding naar 50% groeit zodra een omzet van 3 miljoen euro wordt bereikt (naar verwachting medio 2022).

Ondernemers

De inkoop/verkoop directeur, ing. Ruud Gilissen (1964), draagt zorg voor de externe zaken zoals het onderhouden van contacten met brouwerijen en grote afnemers. Daarnaast zal hij zorgen voor alle operationele zaken. Onder zijn hoede vallen ook promotieactiviteiten zoals beurzen en bierfestivals. Hoewel hij van oorsprong technisch geschoold ingenieur is en een aantal jaren consultant is geweest, is zijn kennis van speciaalbieren door zijn consultancywerkzaamheden in onder andere de voedings- en genotmiddelenbranche en door praktijkervaring in de afgelopen 5 jaar in de speciaalbiersector op een hoog niveau gekomen. De kennis van inkoop is de afgelopen jaren in de praktijk gerijpt en van een goed niveau. 

De financieel directeur mr. P.M.J. Horn MBA (1959), draagt zorg voor alle niet-dagelijkse zaken ter ontwikkeling van de onderneming in de breedste zin, zoals op het gebied van strategie, marketing, sales, financiën en personeel. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. Hij heeft de afgelopen 30 jaren een brede ervaring opgebouwd als bedrijfsontwikkelaar en kent de werking van alle distributievormen in een veelheid van branches. Hij is sterk strategisch en financieel gericht en weet uit ervaring dat omzet en actie primair is voor een organisatie.

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte is 190.000 euro. De ondernemers brengen 40.000 euro startkapitaal in, de helft in goederen, de andere helft in contanten. Het resterende financieringstekort is 150.000 euro. Dit bedrag zal middels een crowdfundinglening via All4Funding gefinancierd worden. Het bedrag is voornamelijk nodig voor de voorraadvorming van de eerste 400 speciaalbiersoorten.

De crowdfundinglening is een annuïteitenlening met een looptijd van 3 jaar, waarvan het eerste jaar aflossingsvrij is. De aflossingen starten in jaar 2. De rente voor de investeerders is 8% per jaar.  De terugbetaling van de rente en de hoofdsom van de geldlening wordt zeker gesteld door verpanding van de aandelen van BoozeGrande. Investeerders betalen éénmalig administratiekosten aan All4Funding ter hoogte van 0,9% van de inleg. Deze kosten worden ingehouden van de eerste betaling van de rente en aflossingen.

Markt

BeerGrande zal zich richten op de consument en horeca en in geringe mate ook op supermarkten indien daarmee interessante volumes kunnen worden bereikt. Deze strategie, om voornamelijk rechtstreeks de consument te bedienen, zorgt voor hoge marges.

Uit onderzoek van de vereniging Nederlandse Brouwers blijkt dat van de totale bierconsumptie in Nederland het volume-aandeel van speciaalbier momenteel rond de 9 tot 10% is. De rest is pilsbier (het bekende blonde dagelijks biertje). De totale bierconsumptie in Nederland bedraagt circa 70 liter per persoon per jaar (2014).

Ongeveer 80% van de Nederlandse bierdrinkers drinkt gemiddeld minimaal één keer per maand pils. Bijna 30% nuttigt maandelijks minstens één speciaal biertje en circa 25% drinkt één of meer witbiertjes per maand. Van iedere tien biertjes die Nederlandse bierdrinkers nuttigen worden er gemiddeld 4,1 buitenshuis gedronken.

Hieronder ziet u een tabel van de Nederlandse afzetmarkt in hectoliters.

De vraag naar gewone pilsbieren wordt minder en de vraag naar speciaalbieren groeit.

De markt is nog open voor toetreders en met 10% (1,2 miljoen hectoliter) van de totale Nederlandse biermarkt voldoende omvangrijk om uitdagend te zijn.

De belangrijkste concurrerende aanbieders op de Nederlandse online markt zijn Beerwulf.nl, Misterhop.nl, hopt.nl, drankgigant.nl, speciaalbierpakket.nl en mooibier.nl.

Producten

Het assortiment zal bij aanvang bestaan uit 400 speciaalbieren en jaarlijks toenemen met 400 verschillende speciaalbieren totdat we 1800 stuks hebben bereikt. 

In het begin zal de focus liggen op Belgische bieren uit het Vlaams Gewest en met name het Waals gebied. Bieren uit zuidelijk België, het Waals Gewest (Franstalige regio o.a. Waals Brabant, Luik, Namen, Luxemburg en Hennegouwen), worden door Nederlandse webshops niet aangeboden (uitzonderingen daargelaten) en zijn zelden bekend bij de Nederlandse speciaalbierliefhebber. Dus des te interessanter als onderscheidend vermogen. We noemen enkele brouwerijen als voorbeeld: Lupulus, Kerkom, Légendes, La Marsinne, Cornelissen, Bellevaux, La Senne,  De Poes, Elfique, Westvleteren, No-Science, Struise Brouwers, Dolle Brouwers, Alvinne, Cantillon, Boon, Hansens, Oud Beersel, Cam, Tilquin, 3 Fonteinen, Timmermans en vele meer.

Naar schatting zal 80% van ons assortiment uniek zijn, waarbij we uniek definiëren als ‘nog niet bekend bij Nederlandse concurrenten’. De overige 20% zullen de gebruikelijke speciaalbieren zijn die in Nederland bij verschillende webshops verkrijgbaar zijn.

Van de 80% unieke speciaal bieren zal 60% afkomstig zijn van een 15-tal Waalse kleine brouwerijen. Met een aantal van hen zullen exclusieve leveringsafspraken worden overeengekomen.  

Ook voor speciaalbieren uit andere landen, zoals Amerika, Scandinavië of andere Europese landen, zien we uitstekende kansen op de consumentenmarkt.

Marketing en logistiek

De webshop en de promotie van de webshop vormen de belangrijkste marketinginstrumenten. Speciaalbier heeft een tijdloos karakter. Speciaalbier kan eindeloos lang meegaan en ongewijzigd met dezelfde smaak worden gebrouwen. Reden ook om de consument klantentrouw te maken aan de unieke beleving binnen de webshop. Hoe beter de beleving, hoe hoger de Customer Life Time Value.

De producten zullen ook worden gepromoot op bierfestivals. Nederland kent vele bierfestivals.  In totaal schatten we in dat we op 40 tot 70 festivals onze bieren kunnen promoten. Het aantal bezoekers per bierfestival kan enorm verschillen, van 1.500 tot wel 10.000 speciaalbierliefhebbers. Het bierfestival in Maastricht bijvoorbeeld telde dit jaar juni meer dan 5.000 bezoekers. Het eerste jaar zullen we trachten aan minimaal 30 festivals deel te nemen.

Het transport naar consumenten besteden we uit aan een webshop fulfillment partij. Deze verzorgt de opslag, administratie en orderpicking. Daadwerkelijke logistiek vindt plaats door DPD, PostNL, GLS of andere voor specifieke landen geschikte partijen. Voor bezorging aan de consument is verzending per post wereldwijd mogelijk.

Cijfers

De exploitatieprognose, de beginbalans en de berekening van de aflossingscapaciteit is in de bijlage opgenomen. Dit PDF-bestand vindt u aan de rechterkant.

Omzet en resultaten

De verwachte omzet in 2018/2019 is € 1.392.000. Het resultaat na belasting zal naar verwachting € 24.000 zijn. De omzet groeit in de jaren 2020 en 2021 verder naar € 2.530.000 respectieveiljk € 4.439.000. Ook het resultaat na belasting groeit mee naar € 265.000 in 2020 respectievelijk € 684.000 in 2021.

Aflossingscapaciteit

De aflossingscapaciteit bedraagt eind 2019 € 53.000. De verplichtingen bedragen € 32.000. Er zal naar verwachting ruim voldoende middellen zijn om de verplichtingen te voldoen. De aflossingscapaciteit eind 2020 zal naar verwachting € 299.000 bedragen, tegenover een verplichting van € 82.000. Eind 2021 zal de aflossingscapaciteit naar verwachting € 708.000 zijn, tegenover een verplichting van € 61.000. De verwachte aflossingscapaciteit is (ruim) voldoende om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Solvabiliteit

De verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen in de beginbalans is 21,5% wat voldoende is. De solvabiliteit zal naar verwachting in de jaren erna verbeteren (naar 60% respectievelijk 70%)

Zekerheden

Als zekerheid op de crowdfundinglening wordt een eerste pandrecht afgegeven op de aandelen van BoozeGrande. Dit betekent dat als BoozeGrande de verplichtingen voortkomend uit deze lening niet kan nakomen, de gezamenlijke leningverstrekkers de aandelen van BoozeGrande kunnen opeisen. Stichting Incasso All4Funding treedt namens de gezamenlijke leningverstrekkers op om het pandrecht uit te winnen.

Naast de crowdfundinglening zijn er momenteel geen andere leningen en verplichtingen voor BoozeGrande.

Extra beloning

We willen onze investeerders naast een rente ook een extra beloning in het vooruitzicht stellen:

  • Bij een deelneming vanaf 250 Euro: gratis sixpack + 10% korting op de eerste bestelling. Code wordt aan deelnemer toegezonden.
  • Bij een deelneming vanaf 500 Euro: gratis sixpack + 5% korting op alle bestellingen in de eerste 12 maanden vanaf opening website. Code wordt aan deelnemer toegezonden.
  • Bij een deelneming vanaf 1000 Euro: gratis dubbele sixpack + 10% korting op alle bestellingen in de eerste 12 maanden vanaf opening website. Code wordt aan deelnemer toegezonden.
  • ·Bij een deelneming vanaf 1500 Euro: gratis dubbele sixpack + 10% korting op alle bestellingen in de eerste 24 maanden vanaf opening website. Code wordt aan deelnemer toegezonden.

(Bovenstaande beloningen zijn alleen bedoeld voor consumenten. Horeca of supermarkten graag even mailen naar info@all4funding.nl voor aangepaste beloningen).

Toelichting rating door All4Funding

De onderneming ontvangt van All4Funding een S2+ rating. De S staat voor starter. Normaal gesproken zijn ondernemingen die net gestart zijn risicovoller. Deze onderneming is echter een voortzetting van een reeds bestaande onderneming die voorheen een stabiele omzet kende. De aflossingscapaciteit is in het eerste jaar toereikend en in de vervolgjaren zelfs uitstekend. Dit geldt ook voor de solvabiliteit: in het eerste jaar toereikend (21,5%) en in de vervolgjaren uitstekend (in het tweede jaar 60% en derde jaar 70%). De + is een indicatie dat er zekerheden zijn: een eerste pandrecht op de aandelen van Booze Grande. De sterkte van het onderpand beoordeelt All4Funding als matig.

Tweede rating: de gepubliceerde Tweede rating BB is van Verrukkelijk Limburg. De Tweede rating van BoozeGrande is CCC. Aangezien er binnen BoozeGrande nog nauwelijks activiteiten plaatsvinden, vinden wij de Tweede rating van Verrukkelijk Limburg hier beter passen.

Updates

Rente vanaf stortingsdatum

Geplaatst op 20 september 2018 om 10:49

Bij All4Funding storten investeerders al meteen het bedrag als zij in een project willen investeren. Dit bedrag wordt bewaard op de rekening van Stichting Investeringsgelden All4Funding (derdengelden rekening) tot dat het project volledig gefund is. Over deze periode ontvangt u normaal gesproken geen rente. Pas als het geld wordt vrijgegeven aan de ondernemer, gaat uw lening en uw rente in. Bij BeerGrande is dat 8% per jaar.

Nu bieden wij u in overleg met All4Funding rente aan over de periode vanaf de stortingsdatum tot aan de datum dat de lening in gaat. Bij een investering tot aan € 10.000 ontvangt u 1% rente op jaarbasis en voor investeringen van € 10.000 of meer ontvangt u 2% rente op jaarbasis. Ook investeerders die reeds hebben ingelegd ontvangen deze rente.

Zodra het project van BeerGrande volledig gefund is en de lening ingaat, ontvangt u 8% op jaarbasis gedurende 3 jaar.

€ 150.000,00
geïnvesteerd van de € 150.000,00

100,0%


Rating
S2+ - starter, goede financiële verwachtingen, met onderpand
Tweede rating
BB
Financiering
annuïteitenlening (eerste jaar aflossingsvrij)
Rente per jaar
8,0%
Looptijd
3 jaar

Reacties van investeerders

van de Velde Omer P.A. – € 5.000,00

Toegevoegd op 6-1-2020 16:29

Zo dat is een mooie crowdfunding binnen een jaar beëindiging belasting maatregel /regeling

Jos Janssen

Toegevoegd op 7-9-2018 22:13

Ik hoop dat vele mensen willen proosten met een biertje uit jullie webshop. Succes gewenst