Kinderdagverblijf Knorretje opent tweede vestiging

Inleiding

Kinderdagverblijf Knorretje is een kleinschalig kinderdagverblijf, gevestigd in het zuiden van de stad Groningen. Sinds 2010 ben ik de trotse eigenaar van dit kinderdagverblijf. Mijn naam is Mandy Westerhof (39 jaar). Mijn eerste kennismaking met Knorretje was als stagiaire, negentien jaar geleden. Al tijdens mijn opleiding tot pedagogisch medewerker kreeg ik een baan aangeboden bij Knorretje. In 2010 deed zich de kans voor om het kinderdagverblijf over te nemen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Bij Knorretje worden er 16 kinderen opgevangen in de leeftijd tussen 0 en 4 jaar. Op de huidige locatie is er geen mogelijkheid tot uitbreiding. In de nabij gelegen plaats Haren heb ik echter een heel geschikte ruimte gevonden voor een tweede vestiging. Centraal gelegen en met een omsloten terrein waar de kinderen veilig en ruim kunnen spelen. Het pand, van een voormalig installatiebedrijf, wil ik duurzaam laten verbouwen en geschikt maken voor kinderopvang. Later wil ik hier ook een buitenschoolse opvang beginnen voor kinderen die naar de basisschool gaan.

De benodigde vergunningen heb ik inmiddels in mijn bezit. Voor de verbouwing van het pand heb ik financiering nodig en ik wil graag dit bedrag van enthousiaste investeerders lenen via All4Funding.

De ondernemer

Het werken met kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar heeft me van jongs af aan al aangesproken. Na verschillende oppasbaantjes te hebben gehad besloot ik dan ook om er mijn werk van te maken en ben ik met de opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker gestart op het Noorderpoort College in Groningen. En nu ben ik al 9 jaar eigenaar van kinderdagverblijf Knorretje. Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader heeft een reisartikelen en lederwarenzaak in Assen in warenhuis Van der Veen. Ik vind het dan ook geweldig om een eigen bedrijf te hebben en mijn onderneming kan door ontwikkelen naar mijn eigen visie. Het nieuwe kinderdagverblijf in Haren is daar een mooi voorbeeld van. Ik woon in Eelde met mijn echtgenoot en twee kinderen.

De overheid stelt steeds hogere eisen aan kinderopvang. Er worden nieuwe functies ontwikkeld die vanuit overheidswege verplicht zijn en die in een grotere kinderopvang organisatie beter tot hun recht komen. Om de kwaliteit van dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en te waarborgen ga ik me meer concentreren op de strategie en organisatie van mijn bedrijf en ga ik minder uitvoerende taken doen. Door een tweede vestiging in Haren te openen zal de organisatie minder kwetsbaar zijn en er zal een betere verhouding ontstaan tussen overhead en overige opbrengsten en kosten.

Kinderdagverblijf Knorretje

Bij Knorretje streven wij naar een huiselijke sfeer en geborgenheid. Dat vinden we belangrijk voor het welbevinden van de kinderen. Knorretje is kleinschalig waardoor er oog en aandacht is voor het individuele kind. Dit is wat ouders ook erg aanspreekt bij Knorretje. Ieder kind heeft bij Knorretje een “vast gezicht" en dat zorgt ervoor dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt.

We hebben een vast team van gekwalificeerde pedagogische medewerkers die goed op elkaar ingespeeld zijn en waar weinig verloop in zit. Ook hebben wij het afgelopen jaar geen ziekteverzuim. Dit is zeer uitzonderlijk en is een teken van de goede werksfeer die er bij ons heerst. Deze goede werksfeer wil ik ook in Haren bewerkstelligen.

Knorretje Haren biedt straks plaats voor twee groepen met een maximale bezetting van 16 kinderen per dag per groep. De openingstijden zullen ruim zijn: van 7.00 uur tot 18.30 uur. Ook is er de mogelijkheid dat de kinderen ’s avonds eten krijgen dat zelf is meegebracht. Dit geeft ouders vaak veel rust. Het kinderdagverblijf is altijd open behalve op feestdagen. Bij Knorretje krijgen ouders vier kosteloze opvangdagen extra per jaar, die ze in overleg kunnen inplannen. Dit ter compensatie van verplichte dagen waarop het kinderdagverblijf is gesloten. Ook ruilen van dagen of dagdelen is vaak in overleg mogelijk. We merken dat deze flexibiliteit gewaardeerd wordt.

Markt

In Haren, op een steenworp afstand van Groningen Zuid (Groningen Zuid en Haren zijn aan elkaar gegroeid), is er behoefte aan een extra kinderopvang. De vraag in Haren is groter dan het aanbod en de wachttijden zijn fors. De koopkracht in Haren is goed met veel hoogopgeleide tweeverdieners waarvan de kinderen door de week opgevangen dienen te worden. Het besteedbare inkomen is in Haren het hoogste van de provincie Groningen (landelijk de 13e plaats). Daarnaast wordt in Haren momenteel de nieuwe woonwijk Het Harener Holt gerealiseerd waar 350 woningen worden gebouwd.

In tegenstelling tot een groot deel van de provincie Groningen is de bevolkingsontwikkeling van Haren reeds jaren stabiel en zal ook licht groeien de komende jaren. Ook de ontwikkeling van jonge inwoners tot 25 jaar is in Haren positief ten opzichte van de rest van Nederland.

Er zijn drie andere kinderdagverblijven in Haren, maar zoals gezegd zitten deze helemaal vol en zijn er wachtlijsten. Ik heb de concurrentie geanalyseerd en qua aanbod en prijs kan Knorretje de concurrentie prima aan.

Op de foto hieronder is het pand in Haren te zien waar de tweede vestiging van Knorretje zal komen. De ambitie is om in een later stadium, als het kinderdagverblijf eenmaal draait, ook een buitenschoolse opvang te beginnen op deze locatie. Het pand biedt daarvoor voldoende ruimte.

Financieringsbehoefte

Voor de verbouwing is er een kleine 204.000 euro benodigd (zie investeringsoverzicht). Met bijkomende kosten komt het totaal te crowdfunden bedrag uit op 230.000 euro. De aanloopkosten tot nu toe zoals het aanvragen van de vergunningen en de huur van het pand heb ik zelf gefinancierd.

De rente op deze crowdfundinglening bedraagt 8% per jaar. De rente en aflossingen beginnen meteen in de eerste maand nadat de lening is ingegaan. Investeerders betalen éénmalig administratiekosten aan All4Funding ter hoogte van 0,9% van de inleg. Deze kosten worden ingehouden van de eerste betaling van de rente en aflossingen.

De aannemer staat al in de startblokken en gaat binnenkort aan de slag. We verwachten begin juni de vestiging in Haren te kunnen openen.

Toelichting cijfers door All4Funding

In de financiële bijlage, die u aan de rechterkant kunt downloaden, ziet u de berekeningen van de belangrijkste cijfers.

Winstontwikkeling

Kinderdagverblijf Knorretje is een gezond bedrijf dat een mooie winstontwikkeling laat zien. In 2015 was het netto bedrijfsresultaat 48.842 euro. Dit groeide in 2016 en 2017 verder door naar 49.551 euro, respectievelijk 73.149 euro. Het bedrijfsresultaat voor 2018 voor Knorretje zal naar verwachting 60.000 euro positief zijn. Er zijn al wat kosten gemaakt voor Haren in 2018 waardoor het resultaat van Groningen en Haren gezamenlijk voor 2018 op ca. 38.000 euro positief zal uitkomen. Het bedrijfsresultaat zal in 2019 verder groeien naar 107.000 euro voor beide vestigingen gezamenlijk. Voor 2020 en 2021 zal het verwachte bedrijfsresultaat uitkomen op 192.000 euro resp. 215.000 euro.

Aflossingscapaciteit

Naar verwachting zal er voldoende cashflow zijn om de rente en de aflossingen van de crowdfundinglening te voldoen. In 2019 vormen de totale financieringslasten 52,4% van de vrije beschikbare cashflow. Er is ruim voldoende veiligheidsmarge. In 2020 zijn de verplichtingen naar verwachtingen 31,5% van de vrije beschikbare cashflow en in 2021 28,4%.  Mandy's echtgenoot werkt in vast loondienstverband en heeft een goed inkomen. Het gezin is dus niet alleen afhankelijk van inkomsten uit het kinderdagverblijf.

Solvabiliteit

Per 31 december 2017 is de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) 24,54%. Als de prognoses voor de toekomstige jaren worden waargemaakt dan zal de solvabliteit in de komende jaren alleen maar stijgen.

Overige verplichtingen

Naast de crowdfundinglening is er sprake van een achtergestelde lening van 30.000 euro van een particuliere investeerder met een rente van 6,5% per jaar. Daarnaast beschikt Knorretje over een rekening-courant krediet. Deze bank heeft ook het pandrecht op de bedrijfsinventaris.

Zekerheden

Voor deze lening worden er geen zekerheden afgegeven. Wel is Knorretje een éénmanszaak. Dat betekent dat de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is voor deze lening.

Toelichting rating door All4Funding

De onderneming ontvangt van All4Funding de rating 3. Dit betekent dat er sprake is van een gemiddeld risico. De aflossingscapaciteit is goed en wordt naar verwachting de komende jaren nog beter. De winsten van Knorretje van de afgelopen jaren laten een hele mooie ontwikkeling zien. Ook de solvabiliteit is voldoende en zal in de komende jaren verbeteren indien de prognoses worden gehaald. Positief aan deze onderneming is dat het bedrijf al lange tijd bestaat en dat er weinig verloop en verzuim is bij de medewerkers. De vooruitzichten voor beide vestigingen zijn goed. De onderneming is gestructureerd als een eenmanszaak. Dat betekent dat de resultaten van beide vestigingen bijdragen aan de rente en aflossingen en dat de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor de lening. Er is naar verwachting voldoende liquiditeit aanwezig om aan de verplichtingen te voldoen. Tweede rating: de Tweede rating van Knorretje is CCC wat een verhoogd risico inhoudt.

€ 230.000,00
geïnvesteerd van de € 230.000,00

100,0%


Rating
3 - gemiddeld risico
Tweede rating
CCC
Financiering
annuïteitenlening
Rente per jaar
8,0%
Looptijd
5 jaar

Reacties van investeerders

Anoniem – € 2.500,00

Toegevoegd op 21-4-2019 21:56

Veel succes bij dit mooie project! JNAMS

Anoniem – € 1.000,00

Toegevoegd op 5-4-2019 18:26

Mooi initiatief. Veel succes.

M.H.A. van Oosterhout – € 1.000,00

Toegevoegd op 5-4-2019 20:08

Succes

Rijk Boon – € 5.000,00

Toegevoegd op 31-3-2019 23:59

snel starten

Anoniem – € 500,00

Toegevoegd op 31-3-2019 20:20

succes

Meer reacties tonen