Zachtfruitbedrijf H. en H. Sturing

Inleiding

Zachtfruitbedrijf H. en H. Sturing is een bedrijf dat al sinds 1977 actief is. Het bedrijf is begonnen als klein boerenbedrijf met varkens en mestkalveren. Via diverse veranderingen zijn de ondernemers zich uiteindelijk gaan toeleggen op het telen van zacht fruit (aardbeien, frambozen en rode bessen) en asperges. Sinds 2005 is ook begonnen om dagbesteding en re-integratie trajecten aan te bieden onder de vlag: LeerWerkCentrum Hooghalen. Het bedrijf komt nu na een moeilijke periode, waarover u hieronder meer kunt lezen, weer bovenop en heeft een financiële injectie nodig om een aantal investeringen te kunnen doen en om wat meer armslag te creëren. Graag willen ze daarvoor een beroep doen op de investeerders van All4Funding.

De ondernemers

Zachtfruitbedrijf Sturing wordt geleid door Henk Sturing en zijn vrouw Hiltje Sturing in de vorm van een VOF. Henk doet de teelt van het fruit en de asperges en weet ook veel van de verschillende rassen en hoe je een mooi resultaat kunt verkrijgen. Daarnaast heeft Henk een groot, sociaal hart en vindt het prachtig dat hij mensen, die op wat voor manier ook buiten de maatschappij zijn gevallen, structuur en veiligheid kan bieden waardoor het zelfvertrouwen weer groeit. Hiltje ontfermt zich over de winkel, ondersteund door één van de cliënten. Zij maakt jams, siropen en andere lekkernijen die in de winkel worden verkocht en werkt volop mee daar waar nodig is. Henk en Hiltje worden bijgestaan door een bedrijfsleider en een vaste medewerker. Daarnaast werken vier cliënten in het LeerWerkCentrum. Ook Sturing senior (86) helpt regelmatig een handje mee in het bedrijf.

De onderneming

April en mei staan bij Zachtfruitbedrijf Sturing in het teken van de asperge-oogst. De oogst wordt zelf gedaan, samen met de cliënten van het LeerWerkCentrum. De asperges worden goed natgehouden en gesorteerd op grootte. Ze worden verkocht in de eigen winkel en aan de supermarkten in de omgeving. Ook Van der Valk Spier is al jaren een goede klant. Na de asperges is het tijd voor de aardbeien waarna de zomerframbozen en de rode bessen volgen. In het najaar zijn er nog de herfstframbozen. De asperges en de fruitsoorten zijn op elkaar afgestemd om te zorgen dat er vanaf april tot en met oktober aanbod is.

De boerderij ligt aan een toeristische fietsroute tussen Smilde en Westerbork. In de nabije omgeving zijn veel campings en een bungalowpark. Bij de boerderij is dan ook een klein terrasje aangelegd waar bezoekers kunnen zitten en iets kunnen bestellen. Ook is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Naast het telen en verkopen van asperge en fruit is het verlenen van zorg een belangrijke activiteit van de onderneming. De zorg genereert een stabiele inkomstenbron die ruim 65% van de omzet vormt. Zo is het bedrijf heel actief geweest in het begeleiden van mensen vanuit een uitkeringssituatie naar een betaalde baan. De laatste jaren is er met name een nauwe samenwerking met Terwille Verslavingszorg en de reclassering. Er wonen en werken momenteel vier cliënten op de boerderij. Mogelijk dat er binnenkort een vijfde bij komt.

Moeilijke periode

Zoals in de inleiding is gemeld, komt het bedrijf uit een moeilijke periode. In de zomer van 2013 is er door arbeidsinspectie een inval in het bedrijf gedaan omdat het bedrijf mensen zou uitbuiten en mensen zou hebben gedreigd met korting op de uitkering. Uiteindelijk zijn de ondernemers in 2016 volledig vrijgesproken van alle aanklachten. De beschikking van de Rechtbank Overijssel waaruit dit blijkt, is in ons bezit. Helaas was toen het kwaad al geschied. Door de negatieve publiciteit wilden consumenten en de supermarkten de producten van het bedrijf niet meer afnemen. Het bedrijf ging hierdoor bijna ten onder. Daar komt nu voorzichtig verandering in. Vanaf 2018 ziet het bedrijfsresultaat er weer redelijk uit. Ook bij de huisbankier Rabobank is het vertrouwen in de ondernemers weer hersteld en deze heeft in 2018 een lening verstrekt ad € 40.000. Gezien de (te) korte looptijd van twee jaar wordt deze lening geherfinancierd middels deze crowdfundlening.

Financieringsbehoefte

Na een moeilijke periode zijn Henk en Hiltje Sturing actief aan de slag om hun bedrijf weer op te bouwen. In de afgelopen jaren konden geen investeringen worden gedaan. Nu het weer wat beter gaat, is het tijd om de zaken goed op de rit te krijgen. De aardbeien worden op stellingen geteeld onder tunnels van landbouwplastic. Een deel van dit plastic is aan vervanging toe. Daarnaast moet de ontijzeringsinstallatie worden vervangen. Dit apparaat haalt het overtollige ijzer uit het water zodat de fijne bewateringsbuisjes niet dichtslibben. Verder wordt het restant van de lening van de Rabobank afgelost.

Het totale benodigde bedrag komt uit op € 60.000.

Plastic:                                              € 15.000

Ontijzeringsmachine:                      € 10.000

Aflossen Rabobanklening:             € 30.000

Werkkapitaal:                                  €   5.000

Totaal                                              € 60.000

De rente op deze crowdfundinglening bedraagt 8% per jaar. De rente en aflossingen beginnen meteen in de eerste maand nadat de lening is ingegaan. Investeerders betalen éénmalig administratiekosten aan All4Funding ter hoogte van 0,9% van de inleg. Deze kosten worden ingehouden van de eerste betaling van de rente en aflossingen.

Toelichting van de cijfers door All4Funding

In de financiële bijlage, die u aan de rechterkant kunt downloaden, ziet u de berekeningen van de belangrijkste cijfers.

Omzet- en winstontwikkeling

In 2016 is nog een klein verlies gemaakt van € 804 als nasleep van de negatieve gevolgen van de affaire met de arbeidsinspectie. In 2017 is gelukkig weer een positief bedrijfsresultaat behaald van € 3.577. Het jaar 2018 laat alweer een veel beter beeld zien: een positief resultaat van € 47.096 bij een omzet van € 253.627. Het bedrijf heeft zich goed hersteld.

Voor de prognoses voor 2019 en 2020 is uitgegaan van een omzet voor beide jaren van € 275.000. Het bedrijfsresultaat zal dan uitkomen op € 57.422, respectievelijk € 67.962.

Aflossingscapaciteit

De door de accountant opgestelde liquiditeitsprognose geeft aan dat er voldoende cashflow zal zijn om de rente en de aflossingen van de crowdfundinglening te voldoen. In 2019 vormen de totale financieringslasten 85,7% van de vrije beschikbare cashflow. In 2020 verbetert dit een klein beetje: de financieringslasten zijn dan 85,4% van de vrije beschikbare cashflow.

Solvabiliteit

De solvabiliteit drukt de verhouding uit tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Een stijging van dit percentage betekent een groter vermogen om aan verplichtingen op de lange termijn te voldoen. Eind 2018 is de solvabiliteit van 41,4% wat zondermeer goed is. Als de prognoses uit komen dan zullen daar in 2019 en 2020 verbeteringen in optreden.

Overige verplichtingen

Naast de crowdfundinglening zijn er de volgende overige verplichtingen: hypotheek bij de Rabobank op de woning (zakelijk deel) van € 47.000 (stand 1 januari 2019), een privé deel van de hypotheek van € 17.500 en een rekeningcourant bij de Rabobank van € 60.000. Daarnaast is er nog een familielening van € 30.000 tegen een rente van 4% per jaar, een familielening van € 38.000 tegen een rente van 5% per jaar en een leasecontract voor een auto. Voor de familieleningen zijn geen zekerheden afgegeven en hierop hoeft niet worden afgelost.

Zekerheden

Voor de dekking voor de crowdfundlening wordt een 2e hypotheek verkregen ad € 60.000 op het onroerend goed aan De Streek 13 te Hooghalen. Het onroerend goed betreft een boerderij met inpandige woning en bedrijfsruimte met totaal 04.07.94 ha grond. In maart 2014 getaxeerd door Schelhaas makelaardij uit Hoogeveen op € 465.000. De voorbelasting betreft een 1e hypotheek ten behoeve van de Rabobank ad € 385.713,18 (850.000 gulden). De resterende schuld aan de Rabobank bedraagt € 124.500 (na aflossing lening, aangegaan in 2018). De Rabobank heeft verklaard gedurende de looptijd van de crowdfundlening geen nieuwe leningen te verstrekken aan de heer en mevrouw Sturing. De Rabobank heeft als 1e hypotheekhouder toestemming gegeven aan All4Funding voor het vestigen van een 2e hypotheek. De crowdfundlening is dus volledig hypothecair gedekt.

Het bedrijf is gestructureerd als een VOF, dat betekent dat beide firmanten: Hiltje en Henk Sturing hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze lening.

Toelichting rating door All4Funding

De onderneming ontvangt van All4Funding de rating 3+. Het risico van dit crowdfundingproject schat All4Funding in als gemiddeld. Het bedrijf behaalde in het verleden gezonde resultaten. Door de onterechte inval van de arbeidsinspectie en de negatieve publiciteit erom heen heeft het bedrijf een aantal jaren slechte resultaten behaald, maar begint zich daarvan goed te herstellen. De ondernemers zijn ervaren en de zorg die ze aanbieden, zorgt voor een betrouwbare, vaste inkomensstroom (65%) naast de teelt en verkoop van fruit. Het plus-teken geeft aan dat er sprake is van een zekerheid. In dit geval is dat een tweede hypotheek op het onroerend goed gelegen aan De Streek 13 te Hooghalen. De aflossingscapaciteit is redelijk en wordt naar verwachting de komende jaren iets beter. De solvabiliteit is ruim voldoende door de overwaarde van het onroerend goed. Er is naar verwachting voldoende liquiditeit aanwezig om aan de verplichtingen te voldoen. De onderneming is gestructureerd als een VOF. Dat betekent dat beide firmanten: Hiltje en Henk Sturing persoonlijk aansprakelijk zijn voor de lening.

De Tweede rating van Zachtfruitbedrijf H. en H. Sturing is B wat een gemiddeld risico inhoudt.

€ 60.000,00
geïnvesteerd van de € 60.000,00

100,0%


Rating
3+ - gemiddeld risico, met onderpand
Tweede rating
B
Financiering
annuïteitenlening
Rente per jaar
8,0%
Looptijd
5 jaar

Reacties van investeerders

Anoniem

Toegevoegd op 22-5-2019 14:47

Heel veel succes en voorspoed met uw bedrijf toegewenst!

Anoniem

Toegevoegd op 22-5-2019 13:23

Leuk bedrijf met maatschappelijke impact. Inderdaad jammer dat er geen incentive beschikbaar gesteld wordt. Een incentive kost niet veel en brengt investeerder en bedrijf dichter bij elkaar. Afijn het kan nog steeds ook achteraf!

Anoniem

Toegevoegd op 22-5-2019 12:30

Heel veel succes!
Ik miste trouwens wel een leuke incentive bij dit project. Dit doet het namelijk altijd goed om de betrokkenheid bij een project te vergroten.

Anoniem – € 500,00

Toegevoegd op 21-5-2019 21:29

Beste familie Sturing, heel veel succes & zegen gewenst op uw werk!

Jacques van der Sommen – € 600,00

Toegevoegd op 19-5-2019 12:11

succes

Meer reacties tonen