Multi Gym in Hasselt

Inleiding

Bij Multi Gym kan men terecht voor cardio, krachttraining, crossfit, spinning, dansen, zumba, pilates en nog veel meer. Er kan individueel worden gesport of in groepsverband. “Multi” staat ook voor jong en oud, iedereen die wil sporten is welkom. Belangrijk bij ons is de persoonlijke begeleiding die je krijgt, zodat je je doelen behaalt.  Mijn naam is Ibrahim Hadla, de eigenaar van Multi Gym. Mijn vriendin Selina Teunissen helpt me en ondersteunt me enorm hierin. Ik ben in Syrië geboren en in 2015 ben ik naar Nederland gevlucht. In Syrië had ik twee goedlopende sportscholen. Die heb ik helaas moeten achterlaten. Daarom wilde ik in Nederland heel graag weer een sportschool starten. We wonen allebei in Emmen en we hebben eerst geprobeerd om in Emmen iets te starten. Toen dat niet lukte, zijn we verder gaan kijken en in Hasselt hebben we uiteindelijk een perfecte school gevonden die ik tegen een goede prijs kon overnemen. De overname heeft inmiddels plaats gevonden en na een kleine verbouwing zijn we inmiddels een aantal weken open! De overnamekosten, verbouwing en deel van de inventaris zijn betaald uit mijn eigen inbreng en de achtergestelde lening die mijn vriendin heeft verstrekt. Maar we zijn er nog niet. Voor onder andere de waarborgsom van de huur en de marketing hebben we nog € 55.000 nodig die we graag willen lenen bij de investeerders van All4Funding.

Ondernemer

In 2003 ben ik begonnen met trainen voor bodybuilding, waarna ik ook diverse wedstrijden heb gewonnen. In 2005 heb ik besloten een scholing te volgen tot personal coach. Tijdens deze opleiding heb ik geleerd hoe ik onder andere op maat gesneden trainingsschema’s kan opstellen en ben ik veel te weten gekomen over voeding. Deze opleiding heb ik  met succes afgesloten. In 2010 ben ik een eigen sportschool gestart in Aleppo (Syrië) met de naam Matrix. Deze sportschool heb ik met hart en ziel opgestart en tot een groot succes mogen maken. In het jaar 2013 heb ik besloten een tweede sportschool erbij te openen met de naam Oops!! Ook deze sportschool werd een succes en ik heb altijd mijn werk met veel plezier uitgevoerd. In 2014 heb ik een HRM opleiding succesvol afgerond. Helaas is er in Syrië oorlog ontstaan, waardoor mijn sportscholen niet meer toegankelijk waren. In 2015 heb ik besloten om Syrië te verlaten en te vluchten naar Nederland. Inmiddels heb ik mijn leven hier opgebouwd. Ik heb mijn inburgeringsdiploma en ik mag hier werken en een onderneming beginnen. Inmiddels heb ik ook een aanvraag ingediend voor de Nederlandse nationaliteit. Mijn vriendin Selina is mijn steun en toeverlaat. Zij helpt mij door alle procedures heen, niet alleen voor mijn verblijf hier, maar ook met de sportschool. Met de lening die zij aan mij heeft verstrekt heb ik de sportschool kunnen overnemen. Zij is ook bereid om met deze crowdfundinglening mee te tekenen. Selina zelf heeft een goede full time baan in de zorg.

Onderneming

Deze sportschool heb ik per 1 juni overgenomen. De school heette toen nog Sportland. De vorige eigenaar had twee sportscholen en deze vestiging was de kleinste van de twee en kreeg niet veel aandacht. In de beginjaren had deze sportschool ongeveer 800 leden, maar dat is in de loop der jaren helaas afgekalfd naar 300 leden. Om die reden heb ik de sportschool ook voor € 20.000 kunnen overnemen. De naam hebben we omgedoopt naar Multi Gym om te onderstrepen dat we een andere weg inslaan. We hebben een heel divers aanbod en jong en oud zijn bij ons welkom. Goede begeleiding bij het sporten staat bij ons hoog in het vaandel. Ik heb altijd zo gewerkt. Niet alleen behalen klanten daarmee sneller hun doelen, maar de kans op blessures wordt daarmee ook verkleind. Op de werkvloer willen wij ook mensen die de juiste opleiding hebben. Eén van de werknemers die wij van Sportland hebben overgenomen volgt om die reden nu dan ook een opleiding. Nieuwe leden krijgen bij ons altijd een intake les. Aan de hand daarvan en aan de hand van hun doelen stel ik een persoonlijke trainingsschema op. Ik kan mensen ook met voeding adviseren. Klanten kunnen hier alleen trainen of in een klein groepsverband sporten met een begeleider erbij. Ze kunnen ook allerlei groepslessen volgen zoals zumba, salsa, pilates, body shape, trampoline fitness, etc. Er worden ook judolessen gegeven en danslessen: klassiek ballet, moderne ballet en street dance. Naast de groepslessen zijn er ook twee selectieteams street dance die hier trainen en die door het hele land wedstrijden dansen en prijzen in de wacht slepen.

Eén van de kantoren in het pand hebben we verhuurd aan een gewichtsconsulente. Zij helpt mensen naar een gezondere lifestyle. Een ander kantoor is verhuurd aan een fysiotherapeute. Een derde ruimte in het pand is een flex-ruimte. Die wordt voor een aantal dagdelen verhuurd aan een masseur. En één ochtend in de week is daar de kinderopvang.

Marketing

Voor het aantrekken van nieuwe leden voor onze sportschool zijn we na een kleine marktonderzoek een samenwerking aangegaan met FitLeads. Fitleads is Facebook, Google & Bing gecertificeerd. Hiermee kunnen ze op meerdere platformen gerichte advertenties maken wat het bereik vergroot op de gespecificeerde doelgroep. Uit ervaring blijkt dat er tussen de 20 en 30 relevante leads worden gegenereerd. De helft daarvan worden in de praktijk opgetekend. In de toptijd heeft deze sportschool ruim 800 leden gehad. Met deze strategie verwachten wij over een heel jaar minimaal 100 nieuwe leden te generen. Het totaal streven is om in vijf jaar weer richting de 800 betalende leden te gaan. FitLeads heeft ook onze website gemaakt en heeft ons geleerd hoe wij de leads die wij krijgen moeten opvolgen. We passen dit nog maar sinds kort toe, maar we merken al dat het werkt. We zitten al bijna op 350 leden terwijl we bij de overname 300 leden hadden. Ook de opening die we in september hebben georganiseerd heeft zo’n 15 nieuwe leden opgeleverd. Om break even te kunnen draaien hebben we 305 leden nodig die een abonnement hebben van € 50 euro per maand. Daar zitten we nu dus boven.

Voor het krachthonk hebben we voor apparaten van Hammer Strength gekozen. Deze apparaten volgen de natuurlijke bewegingen van het lichaam. We zijn een officieel erkend Hammer Strength Center. Hier zijn er maar twaalf van in heel Nederland. Daarmee hebben we iets unieks.

Er werkt een zzp-er voor ons die andere doelgroepen benadert. Hij bezoekt bijvoorbeeld bedrijven en kijkt of deze bedrijven geïnteresseerd zouden zijn in bedrijfsfitness voor hun medewerkers. Ook bezoekt hij scholen, omdat er geluiden opgaan dat kinderen meer moeten bewegen. Hij onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden tussen deze scholen en Multi Gym.

Verder zijn we partner geworden van XXL. Dit is een toonaangevend bedrijf op het gebied van sportdrankjes, eiwitrepen en voedingssupplementen. Onze ervaringen ermee in deze afgelopen weken zijn positief. De verkopen gaan harder dan we hadden verwacht.

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte is € 145.330 en is als volgt opgebouwd:

Goodwill                                                          € 10.000

Inventaris                                                        € 10.000

Verbouwing                                                    €  5.000

Nieuwe fitnessapparaat                                € 15.000

Apparaten voor krachthonk                          € 56.321

Huur waarborgsom                                        € 18.000

Werkkapitaal                                                   € 31.009

Totaal                                                           € 145.330

 

Dit bedrag wordt als volgt gefinancierd:

Eigen inbreng                                                 € 14.009

Achtergestelde lening                                  € 20.000

Lease van Lage Landen (krachthonk)          € 56.321

Crowdfunding van All4Funding                   € 55.000

Totaal                                                           € 145.330

Graag wil ik € 55.000 lenen van de investeerders van All4Funding tegen een rente van 8% voor een periode van 5 jaar. De betaling van rente en aflossingen start meteen in de eerste maand. Investeerders betalen éénmalig administratiekosten aan All4Funding ter hoogte van 0,9% van de inleg. Deze kosten worden ingehouden van de eerste uitkering.

Toelichting van de cijfers door All4Funding

In de financiële bijlage, die u aan de rechterkant kunt downloaden, ziet u de berekeningen van de belangrijkste cijfers. De jaarcijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van de vorige eigenaren. De prognoses zijn opgesteld door de ondernemer is samenwerking met SAB Accountant & Adviseurs.

Omzet- en winstontwikkeling

De omzet ontwikkeling van de afgelopen drie jaar laten een dalende lijn zien omdat de vorige eigenaren niet meer hebben geïnvesteerd in de sportschool. Dit strookt met het dalende ledenaantal. De omzet was in 2016 € 226.460. In 2017 is deze gedaald naar € 199.486 en in 2018 nog verder naar € 172.281. Het resultaat was in 2016 € 7.023 positief. In 2017 en 2018 werden verliezen gemaakt van € 42.694 respectievelijk € 29.752. Multi Gym kent een lagere kostenstructuur doordat Ibrahim en Selina beiden in de onderneming meewerken en omdat zij niet werken met een manager, wat de vorige eigenaren wel deden. Dit scheelt veel in de personeelskosten. De verwachte omzet voor 2019 (vanaf 1 juni) is € 94.200. Deze omzet bestaat uit de omzet uit de sportschool, de verhuur van de ruimtes in de sportschool en de verkoop van XXL-producten. Er wordt een verlies gemaakt van € 7.611 (waarvan € 8.882 afschrijving is op de inventaris). Voor 2020 wordt een omzet verwacht van € 215.720 met een verwacht resultaat van € € 31.344. De omzet zal in 2021 naar verwachting verder stijgen naar € 278.375 met een resultaat van € 96.616.

 Aflossingscapaciteit

In 2019 verwacht de ondernemer uit te komen op een klein tekort van € 3.000. Dit wordt vanuit privé aangevuld. Maar als de ledengroei beter gaat dan verwacht dan kan het zijn dat dit tekort lager uitvalt of dat er geen tekort zal zijn. In 2020 zullen de financieringslasten 63,4% van de beschikbare cashflow innemen. In 2021 zal dit nog maar 25% zijn. Na het eerste jaar zal naar verwachting ruim voldoende cashflow zijn om aan de verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit

De achtergestelde lening mag als eigen vermogen worden beschouwd. Samen met de eigen inbreng maakt dit dat de solvabiliteit op 23,5% uitkomt, wat voldoende is.

Overige verplichtingen

Naast de crowdfundinglening is er sprake van een lease contract voor de nieuwe apparaten in de krachthonk. Daarnaast heeft Selina Teunissen een achtergestelde lening verstrekt.

Zekerheden

Voor deze lening wordt als zekerheid een eerste pandrecht gevestigd op de voorraad, de inventaris (met uitzondering van de geleasde apparaten in de krachthonk) en de bouwkundige voorzieningen. Daarnaast wordt de vriendin van de ondernemer, Selina Teunissen, medeschuldenaar. De ondernemer Ibrahim Hadla is hoofdelijk aansprakelijk voor deze financiering omdat de onderneming een eenmanszaak is.

Toelichting rating door All4Funding

Multi Gym ontvangt van All4Funding de rating 3+. Dit betekent dat All4Funding inschat dat het risico gemiddeld is. Normaal gesproken zou een starter een rating met een S krijgen, maar omdat het hier gaat om een voortzetting van een bestaande sportschool die al 300 leden heeft en de ondernemer ervaring heeft in de branch en eerder eigen sportscholen heeft gehad, vinden wij een rating zonder S beter op zijn plaats. De aflossingscapaciteit net voldoende, maar wordt naar verwachting de komende jaren beter. Er is naar verwachting voldoende liquiditeit aanwezig om aan de verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is eveneens voldoende. Het plus-teken in de rating geeft aan dat er sprake is van een zekerheid. Er wordt een eerste pandrecht gevestigd op de voorraden, de inventaris (uitgezonderd de apparaten in de krachthonk) en de bouwkundige voorziening. Hoewel deze zekerheid van geringe materiële waarde is, geeft het wel de mogelijkheid op enige controle en verhaal bij discontinuïteit van het bedrijf. De onderneming is gestructureerd als een eenmanszaak. Dat betekent dat de ondernemer Ibrahim Hadla hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening. De vriendin van de ondernemer, Selina Teunissen, wordt medeschuldenaar en wordt dus ook hoofdelijk aansprakelijk voor deze lening.

De Tweede rating van Multi Gym is B wat een gemiddeld risico inhoudt.

€ 55.000,00
geïnvesteerd van de € 55.000,00

100,0%


Rating
3+ - gemiddeld risico, met onderpand
Tweede rating
B
Financiering
annuïteitenlening
Rente per jaar
8,0%
Looptijd
5 jaar

Reacties van investeerders

Cornelis jan boogaard – € 3.000,00

Toegevoegd op 25-10-2019 17:09

Sukses met uw bedrijf

Rijk Boon – € 1.500,00

Toegevoegd op 14-10-2019 15:47

mooi bedrijf klasse

George de Bruin – € 500,00

Toegevoegd op 12-10-2019 13:22

Succes met de onderneming!