Monkey Moves Tilburg

IN HET KORT

Mijn naam is Emiel van Kesteren en sport is mijn passie. Monkey Moves richt zich op de sportactiviteiten van kinderen. Ik ben deze crowdfundingcampagne gestart omdat ik een financiering nodig heb van € 25.000,-. Deze financiering dient voor de aanschaf van sportmateriaal, airtrack en om onder de naam van Monkey Moves deze passie te mogen vervullen.

Je kunt al vanaf € 100,- een lening aan mij verstrekken voor vijf jaar. Je ontvangt hierop een rente van 8% per jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij. Je ontvangt dan alleen rente. De lening wordt in de vier jaren erna annuïtair afgelost. Naast de rentevergoeding ontvang je een leuke tegenprestatie.

WIE IS EMIEL VAN KESTEREN

Ik ben gehuwd en een sportieve vader van bijna dertig en heb twee prachtige kinderen van twee en vier jaar oud. Ik woon in Tilburg en heb een gedegen sportopleiding in mijn rugzak.

Na een tijdlang in de zorg gewerkt te hebben in wisseldiensten op een woongroep met mensen met een verstandelijke beperking, heb ik deze zomer besloten om mijn droom te gaan volgen en als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dit om meer regelmaat te creëren, meer van mijn kinderen te kunnen genieten en mijn passie voor- en kennis van sport te combineren met het werken met kinderen. Het concept van Monkey Moves past dan ook perfect bij mij.

DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING

“Monkey Moves leert kinderen een leven lang gezond bewegen met apeleuke multisport”

Wij zijn een sportclub als geen ander, doordat we plezier in gezond bewegen weer terugbrengen in de belevingswereld van kinderen (tot 9 jaar). Bewegen is voor Monkey Moves het middel om meer zelfvertrouwen te creëren, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en daarmee zelfredzaamheid te bevorderen.

Als onderdeel van het sociaal franchiseconcept Monkey Moves, geeft Monkey Moves Tilburg leden wekelijks beweeglessen in kleine lesgroepen (max 15 kinderen). Hierin worden zowel de motorische- als de sociale vaardigheden gekoppeld aan de populairste sporten van Nederland. Deze vaardigheden worden non-competitief aangeboden en volledig afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen. We organiseren de lessen in gemeentelijke gymzalen en op buitenlocatie, zo kunnen we de lessen dichtbij de mensen organiseren terwijl de kosten voor exploitatie laag blijven.

We zijn succesvol als dankzij ons programma kinderen een breed scala aan beweegvaardigheden kunnen meenemen hun verdere leven in, met zelfvertrouwen aan alle spelletjes op het schoolplein kunnen meedoen of de spellen zelf kunnen initiëren.

WAAR WORDT DE FINANCIERING VOOR AANGEWEND

Ik ben deze crowdfundingsactie gestart om de kosten van het opstarten te financieren. Daar zowel Monkey Moves als ik snel wilden beginnen is dit bedrag tijdelijk renteloos voorgeschoten door de franchisegever. Afgesproken is dat dit voorschot vanuit deze crowdfundfinanciering wordt terugbetaald.

DE HUIDIGE MARKT

Ik richt mij op de regio’s Tilburg, Gilze-Rijen en Goirle. We sporten de ene helft van het jaar in gymzalen en sporthallen en de andere helft van het jaar sporten we lekker buiten. Waar de vraag zit, daar komen wij zo dicht mogelijk in de buurt zitten. Op meerdere locaties dus. We gaan ook sportlessen aanbieden op BSO’s en bij de kinderopvang. Daarnaast is er de mogelijkheid om mij te boeken voor kinderfeestjes en het geven van (vakantie)kampen.

TOELICHTING VAN DE CIJFERS DOOR ALL4FUNDING

In de financiële bijlage, die je aan de rechterkant kunt downloaden, zie je de berekeningen van de belangrijkste cijfers. De prognoses zijn opgesteld door de ondernemer in samenwerking met Finadi.

Omzet en winstontwikkeling

Monkey Moves is een succesvol concept met ervaring. De omzetontwikkeling op basis van regio en interesse toont een positief beeld. Er is een stabiele groei van ledenaantal en inzet bij kinderopvangcentra van gemiddeld 4% per jaar.

Vanaf 2022 gaat Emiel zich volledig richten op het begeleiden van kinderen bij sportactiviteiten. Hij zal een omzet in 2022 realiseren van minimaal € 35.000 en een positief resultaat van bijna € 8.000 euro. In dit eerste jaar zitten veel kosten voor opstarten onderneming, scholing ondernemer en bereiken leden. Na 2022 zal Emiel gestaag doorgroeien naar een omzet van € 55.000+ met een resultaat van ongeveer € 18.000. Er is rekening gehouden met seizoensinvloeden en overige verplichtingen.

Aflossingscapaciteit

Met de ondernemer is afgesproken om vanaf het eerste jaar de rente te voldoen. Gezien de verwachte cashflow is het goed haalbaar om na het eerste aflossingsvrije jaar de totale lening van € 25.000 euro in 48 termijnen te kunnen voldoen.  In het eerste jaar is reeds door Emiel een investering gedaan van € 3.000. Vanaf het tweede jaar zullen de aflossingsverplichtingen gemiddeld 33% van de EBITDA in beslag nemen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit bij de start van deze lening is minimaal. De solvabiliteit zal naar verwachting het jaar daarna sterk verbeteren naar 22%. In 2023 en 2024 zal de solvabiliteit naar verwachting uitkomen op 56% respectievelijk 76%, wat zonder meer goed is.

Overige verplichtingen

Er is geen sprake van overige verplichtingen voor de onderneming en de ondernemer.

Zekerheden

De ondernemer Emiel van Kesteren is hoofdelijk aansprakelijk voor deze financiering omdat de onderneming een eenmanszaak is.

EXTRA BELONING

Bij een investering van tenminste € 500 krijg jij als investeerder 50% korting op een 10 ritten kaart bij de vestiging van Monkey Moves regio Tilburg.

En bij een investering van tenminste € 1.000 krijg je maar liefst 50% korting op een jaar abonnement bij deze vestiging.

Leuk voor je eigen kind of kleinkind!

TOELICHTING VAN DE RATING DOOR ALL4FUNDING

Monkey Moves Tilburg ontvangt van Handelzeker, het onafhankelijke kredietbeoordelingsbedrijf dat All4funding raadpleegt, uit het kredietrapport 331 punten op een schaal van 1-600. Dit betekent dat de financiering een hoger dan gemiddeld risico kent. Emiel is startende ondernemer. Dit impliceert dat er altijd sprake is van een verhoogd risico en met dit uitgangspunt is het een erg mooie score.

De aflossingscapaciteit is obv de financiering op 4 jaars basis ruimschoots voldoende. De betaalcapaciteit wordt de komende jaren beter, zodat er naar verwachting voldoende liquiditeit aanwezig om aan de verplichtingen te voldoen.

Positief is dat de vrouw van de ondernemer een goede baan heeft en dat de ondernemer zodoende niet volledig afhankelijk is van de inkomsten uit deze onderneming. De solvabiliteit is eveneens voldoende opbouwend.

Ter zekerheid van de financiering worden de goederen en inventaris verpand. Daarnaast tekenen de kredietnemers in privé mee. Hierdoor zou verhaal gehaald kunnen worden op de overwaarde in de eigen woning van ruim € 200.000,-

Wij zien Monkey Moves Tilburg als een leuke en kansrijke onderneming die onze steun verdient!

€ 25.000,00
geïnvesteerd van de € 25.000,00

100,0%


Rating
S2+ - starter, goede financiële verwachtingen, met onderpand
Tweede rating
NR
Financiering
annuïteitenlening (eerste jaar aflossingsvrij)
Rente per jaar
8,0%
Looptijd
5 jaar

Reacties van investeerders

Ronald Scheepers – € 100,00

Toegevoegd op 18-12-2021 11:11

Succes met de onderneming!

W.F. v.d.Kooij

Toegevoegd op 19-3-2022 09:43

Goedemorgen,

Dit project is niet doorgegaan, dus is het beter om het te verwijderen??

Lex van Hoepen – € 100,00

Toegevoegd op 18-12-2021 09:39

Succes Emiel!

Rijk Boon – € 5.000,00

Toegevoegd op 18-12-2021 10:14

mooi project succes

Meer reacties tonen