UBP Zoekt werkkapitaal

Update 11 november 2022: Afronding Fase 1. Zie updates voor meer informatie.

Universal Business Partners (UBP)

Is een holding BV opgericht in 2002 met als doel werkmaatschappijen op te richten en te faciliteren.

Het betreft hier een project van een klant die wij administratief faciliteren. De klant heeft aangegeven zelf voor zijn investeerders te zorgen. Investeren kan vanaf € 25.000,-.

In 2002 en in 2003 zijn de 2 werkmaatschappijen opgericht:

1. UniFirst BV

UniFirst is een organisatie die zich hoofdzakelijk bezighoudt met conceptontwikkelingen met als doel om leads te genereren in de financiële dienstverlening.

UniFirst heeft op dit moment 2 bedrijfsactiviteiten:

A.     Huizenmatch

B.     De Verduurzamotheek

Huizenmatch heeft 2 kernactiviteiten

Senioren begeleiding

Flevoland is demografisch een bijzondere markt. Door het relatief jonge bestaan en de leeftijdsopbouw van de bevolking is er een groeiende groep senioren met een aantal gemeenschappelijke kenmerken;

-        Veel overwaarde in eigen woning

-        Verhuisbehoefte naar toekomstbestendig wonen

-        Naar verhouding veel eenpersoonshuishoudens

-        Relatief weinig financiële kennis en ervaring

-        Beperkte digitalisering

-        Behoefte aan advies en begeleiding

Huizenmatch is de partner die full service begeleiding geeft aan de senior met een verhuiswens.

Het betreft een drietrap aanpak;

1.     De eerste stap is een financiële analyse. Uit deze analyse komt het budget van de nieuw aan te kopen woning in combinatie met de bijbehorende maandlasten (deze financiële analyse wordt geheel verzorgd door Curo Advies Groep)

2.     De tweede stap is aankoopbegeleiding door middel van een aankoopcoach van Huizenmatch

3.     De derde stap is het verkopen van de bestaande woning. De verkoop van deze woningen wordt verzorgd door een met Huizenmatch samenwerkende makelaar.

Homematching

De oorspronkelijke bedoeling van Huizenmatch was het bouwen van een nieuw innovatief digitaal platform voor consumenten die een woning willen kopen en/of verkopen. Gezien de complexiteit en de benodigde investering hiervoor is in het verleden besloten om dit tot een later tijdstip uit te stellen. Inmiddels is dit platform door een andere organisatie in de markt gezet. Huizenmatch is een samenwerking met dit platform homematching.nl aangegaan. Doel van dit platform is om de consument te helpen met het kopen en verkopen van een woning en te binden aan Huizenmatch waardoor financiële leads ontstaan.

 

De Verduurzamotheek

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan deze formule waarbij consumenten fors op hun energiekosten kunnen besparen door enerzijds zelf energie op te wekken en op te slaan en anderzijds zeer energie efficiënte apparaten te gebruiken voor klimaatbeheer en warmwatervoorziening in de woning. Per 1 november wordt hiervoor in samenwerking met meerdere productleveranciers een winkel geopend onder de merknaam de Verduurzamotheek in Zeewolde.

De Verduurzamotheek is een shop in shop winkel waar de productleveranciers hun producten aan de consumenten presenteren en waar medewerkers van UniFirst de producten adviseren en verkopen. De consumenten worden ontzorgd in:

-        Kiezen van de juiste oplossingen voor de gewenste verduurzaming en energiebesparingen

-        Aankopen van de gekozen oplossingen

-        Het financieringsvraagstuk inclusief de subsidiemogelijkheden. De financiële trajecten zullen door medewerkers van Curo Advies Groep worden uitgevoerd

-        De coördinatie in het realiseren van de gekozen en gekochte oplossingen

Kortom de consument wordt doorverwezen door de leveranciers naar de Verduurzamotheek. Een adviseur van de Verduurzamotheek gaat de consument adviseren/verkopen/begeleiden naar 1 totaaloplossing. Op deze wijze worden ook de productleveranciers ontzorgd in de advisering/verkoop/coördinatie voor de realisering van hun producten.

 

De inkomsten van UniFirst wordt verkregen door:

-        Facturen voor aankoopbegeleiding van hoofdzakelijk senioren maar ook voor expats

-        Commissie van de verkopende makelaar voor iedere aangeleverde verkoopopdracht

-        Commissie voor leads

-        Commissie van Homematching

-        Commissie van de productleveranciers van de verduurzamotheek

-        Facturen aan de klanten van de verduurzamotheek voor de advisering en begeleiding van het gehele traject

2 Curo Advies Groep BV

Curo Advies Groep werkt onder een drietal labels;

-        Curo Advies.

Is een gerenommeerd financieel intermediair dat nu 19 jaar is gevestigd in Almere met als kernactiviteit hypotheekadvies en bemiddeling.

-        Curo Direct.

Is een online label waar consumenten rechtstreeks schadeverzekeringen kunnen afsluiten en beheren

-        Hypotheekassistent.

Is een formule om los van het Curo Advies label de portefeuille van Curo Advies Groep verder te vergroten. Dit label is bij uitstek geschikt om landelijk te werken en verwerkt nieuwe (gekochte) (internet) leads. Daarnaast zal het label hypotheekassistent.nl ook één van de pijlers zijn in de Verduurzamotheek voor de totaaloplossing.

 

In de afgelopen 2 jaar zijn forse investeringen gedaan in het uitbreiden van de capaciteit van Curo Advies Groep. Er is voor gekozen om eerst te bouwen aan de interne organisatie. Dit hebben we bereikt door investeringen in de automatisering van de workflow en door op alle functies uit te breiden met personele groei. Inmiddels is de capaciteit nu in orde om de benodigde groei aan te kunnen. Belangrijk is nu om een stabiele stroom aan leads te verkrijgen.

De wijze waarop leads worden gegenereerd zijn:

-        Beheer van de bestaande klantenportefeuille

-        Doorverwijzingen van klanten

-        Doorverwijzingen van businesspartners zoals notaris, makelaar en advocaat

-        Leads via Huizenmatch

-        Leads via de Verduurzamotheek

-        Leads via scheiden-online.nl

-        Leads via homematching.nl

-        Leads via Finance Prospect

-        Leads via advieskeuze.nl

-        Leads via eigen internetsite

De inkomsten van Curo Advies Groep worden verkregen door:

-        Doorlopende provisie-inkomsten op de (groeiende) schadeverzekeringsportefeuille

-        Doorlopende provisie-inkomsten op de (groeiende) kredietportefeuille

-        Doorlopende provisie-inkomsten op de (groeiende) vermogensbeheerportefeuille

-        Doorlopende abonnement inkomsten van de cliëntenportefeuille

-        Facturen voor hoofdzakelijk hypotheekadvies en financieel advies

-        Facturen voor hypotheekbemiddeling en overige bemiddeling van financiële producten

-        Commissie van derden voor aanbrengen van leads

Financieringsvraag

In 2020 is besloten om de zelfstandigheid van Curo Advies Groep te borgen door te groeien naar een voor Nederlandse begrippen middelgroot onafhankelijk financieel intermediair voor Flevoland met als kernplaats Almere. Flevoland is de economisch snelst groeiende provincie waar komende jaren nog veel woningen worden bijgebouwd. Daarnaast bestaat Almere nu 45 jaar waardoor er nu een groeiende groep senioren is. Zij hebben vele financiële vraagstukken waarbij woonwensen en de daarbij behorende financiële consequenties de boventoon voert.

Er zijn weliswaar meerder financiële intermediairs in Almere maar dit zijn veelal of franchisekantoren of kantoren met maximaal 5 medewerkers. Daarnaast zijn er steeds minder rechtstreekse adviesmogelijkheden bij banken door het grotendeels sluiten van het kantorennetwerk.

Bovenstaande is een cocktail voor succes voor Curo Advies Groep waar persoonlijke aandacht, contact en toegankelijkheid hoog in het vaandel staat.

Om ervoor te zorgen dat de groei van Curo Advies Groep gerealiseerd kan worden is het van belang dat de kernactiviteiten van UniFirst worden geïntensiveerd. Enerzijds om bij te dragen aan de omzet van de werkmaatschappijen van UBP anderzijds om aan de vraag en behoefte van de consumenten te kunnen voldoen.

De gevraagde financiering bedraagt €250.000,-

Investeren kan vanaf €25.000,- met een looptijd van 7 jaar tegen een rentevergoeding van 7 %. De eerste 2 jaar wordt alleen rente betaald gevolgd door een annuïtaire afbetaling van 5 jaar.

Doel van de financiering is om een groter werkkapitaal te verkrijgen om de ambities van UBP en de onderliggende werkmaatschappijen te kunnen realiseren.

Doordat de financiering wordt verstrekt aan de holding is er een stevige basis voor de terugbetalingscapaciteit. Het bestaansrecht van de holding en de werkmaatschappijen is met een 20-jarig bestaan bewezen. De diverse kernactiviteiten van de werkmaatschappijen zijn zo ontworpen zodat er in alle economische omstandigheden inkomsten worden gegenereerd. De omzet van de totale groep is nu afgerond €650.000,- per jaar en kan met de verdere verbreding en versnelling van de activiteiten een verwachte omzetgroei realiseren van 50% waardoor de omzetverwachting voor 2023 €975.000,- is. Deze omzetgroei zal door de diversifiëring van de bedrijfsactiviteiten binnen 2 jaar zorgen voor een stabiliteit van de omvang van de omzet. Hierdoor zal een verdere uitbouw van de bedrijfsactiviteiten na deze periode mogelijk zijn.

Updates

Afronding Fase 1

Geplaatst op 11 november 2022 om 10:06

Dit project hebben we samen met de ondernemer rondgemaakt. In overleg met de ondernemer en de investeerders is fase 1 eerder afgerond. Binnenkort volgt fase 2.

€ 77.000,00
geïnvesteerd van de € 250.000,00

30,8%


Rating
3 - gemiddeld risico
Tweede rating
BB
Financiering
annuïteitenlening
Rente per jaar
7,0%
Looptijd
5 jaar