It Pakhûs gaat door!

IN HET KORT

Wat een succes! Alle investeerders in ons 1ste crowdfunding project nogmaals dank voor jullie bijdrage en vertrouwen in onze droom. De droom die nu werkelijkheid gaat worden.

De appartementen zijn klaar om ingericht te worden. In februari zijn de eerste twee bewoners in It Pakhûs komen wonen. De overige vier bewoners komen in april. Naast wonen willen we ook dagbesteding aanbieden. Onze 2de crowdfundingactie zal ingezet worden voor het realiseren van een dagbestedingslocatie in Akkrum. 

Wij hebben een stuk land gekocht, tegenover ons pakhûs! Daar willen we ons dagbestedingslocatie realiseren met als doel het creëren van een moestuin en kinderboerderij voor alle bewoners en natuurlijk voor alle inwoners van Akkrum & Nes. Kortom wij willen iets terugdoen voor alle inwoners en tegelijk een zinvolle dagbesteding aanbieden aan 14 deelnemers met een verstandelijke beperking.

WAAR WORDT DE FINANCIERING VOOR AANGEWEND

De financiering wordt aangewend voor de bouw van ons dagbestedingslocatie met als doel het realiseren van een moestuin & kinderboerderij in Akkrum, waar deelnemers en inwoners van Akkrum een actieve bijdrage kunnen leveren aan het verzorgen van de dieren en het onderhouden van de moestuin. 

De dagbesteding zal begeleid worden door ons als initiatiefnemers en door een vaste groep medewerkers. Naast onze bewoners kunnen er maximaal 14 mensen met een beperking bij ons komen werken in de dagbesteding (contracten zijn al afgesloten).

Wat willen we realiseren:

 • Realiseren van een unieke dagbestedingslocatie 
 • Biologische groentetuin opzetten en onderhouden
 • Opzetten van een kinderboerderij (gericht op kleinvee)
 • Omheining van het terrein
 • Grond bouwrijp maken voor de moestuin & de kinderboerderij
 • Bouw van een dagbestedingsruimte

De begeleiding en zorg wordt betaald vanuit het toegekende Persoons Gebonden Budget (PGB). De inkomsten komen uit de PGB contracten.

ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMIING

Ons doel is het creëren van een kleinschalige woonvorm en dagbesteding voor mensen met een beperking die niet zelfstandig kunnen wonen en werken. De begeleiding in It Pakhûs is gericht op het creëren van een veilige en vertrouwde woon- en werkomgeving. Wij bieden een plek waar men zich thuis voelt. Bewoners ervaren het plezier en de meerwaarde van het werken en wonen in een groep.   

VISIE OP DAGBESTEDING

Wij zijn van mening dat het uitvoeren van arbeid heel belangrijk is in het leven van een mens. Het levert de mens veel op:

 • Sociale contacten
 • Een gevoel van waardering en trots
 • Weten wat een weekend of vrije dag betekent
 • Inkomen/zakgeld
 • Leren iets te moeten doen waar je niet altijd zin in hebt
 • Jezelf ontwikkelen in jouw vakgebied
 • Weten waarvoor je 's morgens opstaat
 • Trouw zijn aan jezelf en je werkgever

Dit geldt voor ieder mens, dus ook voor onze deelnemers. Onze dagbesteding zal dan ook uit nuttige werkzaamheden bestaan. Het centrale uitgangspunt is dat de deelnemer een meerwaarde kan ontlenen aan de invulling van zijn of haar dagbesteding. 

De dagbesteding zal geleid worden door 4 à 5 gekwalificeerde begeleiders. Dit betekent 1 begeleider op 3 à 4 deelnemers en dus veel persoonlijke aandacht. Daarnaast zullen we ook vrijwilligers werven voor ondersteuning bij de activiteiten. 

Aan de dagbesteding zullen ook mensen van buiten It Pakhûs deelnemen. Oud, jong, met een verstandelijke, psychiatrische, fysieke beperking, met alzheimer, noem maar op.

Totaal aanbod dagbesteding:

 • Biologische groentetuin opzetten en bewerken
 • Kleinvee verzorgen 
 • Houtwerkplaats
 • Huishoudelijk werk
 • Het lekkerste kaaskoekje van Nederland produceren
 • Brood bakken, jam maken (in eigen keuken)
 • Schilderles

WIE ZIJN WIJ

Sandra van de Donk 
Mijn naam is Sandra van de Donk. Ik ben geboren in Eindhoven op 27 april 1965. Ik heb HBO inrichtingswerk gestudeerd in Sittard. Vanaf mijn twintigste werk ik met mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb 15 jaar in een woongroep gewerkt waar ik 10 mensen begeleidde. Twaalf jaar geleden ben ik naar Friesland verhuisd, omdat zeilen en varen mijn passies zijn en ik dichter bij het water wilde wonen. Ik begon in Sneek bij Philadelphia met het opzetten van een kleinschalig woonproject. Daarna heb ik een tijd op Maykehiem gewerkt. Dit zijn allebei instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 7 jaar werk ik in de ambulante thuisbegeleiding. Ik mis het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ik mis het samenleven, de humor en vooral de verbinding die je met mensen maakt als je met elkaar gaat leven. Binnen de reguliere instellingen heb ik veel gezien wat volgens mij echt beter kan en moet. Ik heb er veel zin in om te laten zien hoe het ook kan in de zorg!

WIE ZIJN WIJ

Wim Loonen   
Mijn naam is Wim Loonen en ik werk sinds 1982 met verstandelijk beperkte mensen van verschillende niveaus. Het werken met deze mensen heb ik altijd als een privilege ervaren, het is mijn passie om dit werk te kunnen doen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen met een beperking structureel overvraagd worden en het is mijn drive om rust in hun leven te brengen. Dat is wat kleinschalige opvang doet. Mijn afgeronde opleidingen zijn MDGO AW en HBO Inrichtingswerk, wat vergelijkbaar is met de SPH. Ik heb in verschillende woonvormen gewerkt zowel op instellingsterreinen als woningen in de wijk. In 2002 heb ik een uitstapje gemaakt naar het maken van voorstellingen gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Mijn ervaring is zeer breed en ik neem deze mee naar onze eigen woongemeenschap.

FINANCIERINGSBEHOEFTE EN VERWACHTE OMZET

Wij hebben € 60.000,- nodig voor het realiseren van onze dagbestedingstak.

Met It Pakhûs bieden wij inwoning (met huurcontracten) en 24-uursbegeleiding. De kosten hiervan worden door het Persoons Gebonden Budget (PGB) van de bewoners gefinancierd. Daarnaast genereren we inkomsten uit de verhuur van de woonunits die gefinancierd worden vanuit de uitkering van de bewoners:


Zes plaatsen met een gemiddeld budget voor 24-uursopvang:

6 x € 55.000                      € 330.000

Twee kortdurende verblijfplaatsen met PGB (schatting 50 etmalen)

50 x € 101                           €     5.050

Zes PGB'ers die bij ons dagbesteding genieten

1111 dagdelen x € 45          €    49.995
____________________________________________________

Totaal                                  €  385.045

 

De Huurinkomsten

Maand                                                       Jaar  

De vijf wooneenheden

€ 500                                                       € 30.000

Twee zelfstandige wooneenheden (waarvan één voor medewerker)

€ 600                                                       € 14.400

Woningen van de twee initiatiefnemers

€ 350                                                       €  8.400

___________________________________________________

Totaal                                                      € 52.800

 

Resultaten tot op heden

We hebben 6 wooncontracten afgesloten met 6 bewoners die bij ons wonen. De snelheid waarmee dit gegaan is, bewijst dat we echt in een behoefte voorzien met onze persoonlijke en kleinschalige aanpak.

Aanmeldingen voor dagbesteding zijn nog van harte welkom!

Het succes van It Pakhûs is grotendeels afhankelijk van onze inzet, daar zijn we ons van bewust. Wij zijn geen stel en kunnen elkaar dus altijd aflossen. We hebben uiteraard een team verzameld van professionals die ons vanaf januari 2016 bijstaan. We hebben nu al mensen met PGB in de dagbesteding en mensen die we individueel thuis begeleiden. We genereren dus voldoende inkomsten om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

INVESTEER MEE!

Wij bieden investeerders 7% rente per jaar, gedurende 60 maanden. Het eerste jaar is aflossingsvrij. Investeerders ontvangen dan alleen rente. De lening wordt in de vier jaren erna annuïtair afgelost.

Help ons onze droom te realiseren en bouw samen met ons aan een uniek dagbestedingslocatie met een eigen moestuin & kinderderboerdij waar iedereen van kan genieten, zowel de bewoners van It Pakhûs als inwoners van Akkrum. En wie weet eten we samen deze zomer, al groenten uit eigen tuin.  

€ 60.000,00
geïnvesteerd van de € 60.000,00

100,0%


Rating
S3 - starter, redelijke financiële verwachtingen
Tweede rating
BBB
Financiering
annuïteitenlening (eerste jaar aflossingsvrij)
Rente per jaar
7,0%
Looptijd
5 jaar

Reacties van investeerders

Gelina de Boer – € 100,00

Toegevoegd op 25-4-2016 23:54

Als ik meer geld had zou ik het acuut geleend hebben aan Sandra en Wim voor dit geweldige initiatief! Hun droom een andermans wereld!
Veel succes en maak er wat moois van :-)

Dennis

Toegevoegd op 22-4-2016 13:15

Heel mooi dat de Galamaleane zo weer een wat vrolijker beeld krijgt. Belangrijk ook voor het dorp. Het is toch de aanloop en rij route naar het station. Veel succes met alles.

Tom veerman – € 1.000,00

Toegevoegd op 4-4-2016 09:25

Geld te leen geven met een goed rendement en er mensen mee helpen.
Beter kan niet

Jos Janssen

Toegevoegd op 26-2-2016 22:02

Ik denk dat jullie met deze activiteiten de spijker op zijn kop slaan. Het zal zeker voor de bewoners een goede tijdsbesteding zijn en het levert nog wat op ook. Ook de omgeving zal er zijn voordeel mee doen. Succes gewenst

Meer reacties tonen

In samenwerking met