Performance All4funding tot en met februari 2022

25 maart 2022

Crowdfunding is een jonge bedrijfstak. In dat kader houdt de AFM (Autoriteit Financiële Markten) nauwlettend de brancheontwikkelingen bij.

De AFM heeft aangegeven dat elk crowdfundingplatform informatie moet verstrekken aan haar investeerders over de onder andere de opbrengsten en betalingsachterstanden om zo inzicht te geven aan investeerders in de risico’s die met crowdfunding gepaard kunnen gaan.

All4Funding zal per maand in haar nieuwsbericht een update geven over de performance van de via All4Funding verstrekte leningen.

De eerste lening is op 1 februari 2016 ingegaan.

Performance tot en met februari 2022

 

Aantal gepubliceerde projecten                                                                                        33

Aantal succesvol gefunde projecten                                                                                26

Aantal projecten nog bezig met funding                                                                            0

Aantal bemiddeld bij onderhandse leningen                                                                     3

Aantal niet gefunde projecten                                                                                             7

Projecten die volledig zijn afbetaald                                                                                   9

Projecten met betalingsachterstand                                                                                   0

Projecten met afgeboekte betalingen                                                                                2

Projecten die niet zijn doorgegaan                                                                                     2

 

Totaal aan lening verstrekte bedragen (=totaal bemiddelde som)           € 2.383.600,00   

Gemiddeld leningsbedrag per project                                                               € 85.107,71

Totaal afgelost bedrag                                                                                   € 1.308.142,77

Totaal betaalde rente                                                                                       € 343.493,72

Nog af te lossen bedrag (excl. rente)                                                            € 875.838,92

Nog te betalen rente                                                                                      € 1.651.636,46

 

Betalingsachterstand  >45 dagen <75 dagen                                                      € 1.173,84

Betalingsachterstand >75 dagen< 90 dagen                                                           € 0,00

Afgeboekte betalingen                                                                                   € 198.058,97

Recovery bedrag                                                                                               € 12.500,00

Recovery percentage                                                                                                 6,31%

 

Gemiddeld netto rendement                                                                                    2,40%

 

Een toelichting op de bovenstaande begrippen volgt hieronder:

Aantal gepubliceerde projecten

Het aantal gepubliceerde projecten sinds de livegang van de site in mei 2015.

Aantal succesvol gefunde projecten

Het aantal projecten dat het doelbedrag heeft gehaald binnen de inschrijftermijn. Deze leningen zijn  tot stand gekomen.

Aantal niet gefunde projecten

Het aantal projecten dat het doelbedrag niet heeft gehaald binnen de inschrijftermijn. Deze leningen zijn niet tot stand gekomen.

Projecten die volledig zijn afbetaald

Het aantal projecten waarvan de lening volledig met rente is terugbetaald aan de investeerders.

Projecten met betalingsachterstand

Een project heeft een betalingsachterstand zodra de achterstand langer dan 45 dagen bedraagt, gerekend vanaf de datum dat de betaling is verschuldigd. Dit project krijgt een banner met het opschrift: “default”. Dit aantal is de som van de projecten met een betalingsachterstand van 45 dagen tot 90 dagen.

Projecten met afgeboekte betalingen

Het aantal projecten met afgeboekte betalingen. Zodra een project een betalingsachterstand heeft van meer dan 90 dagen, dan wordt het nog niet afgeloste bedrag afgeboekt. Een afboeking betekent dat het nog niet terugbetaalde  deel hoogst waarschijnlijk als verloren kan worden beschouwd. Indien er verhaalmogelijkheden zijn, dan kan mogelijk nog een deel worden teruggehaald (zie ook recovery rate).

Totaal aan lening verstrekte bedragen

De totale som aan leningen die door investeerders is verstrekt in de succesvolle gefinancierde projecten sinds livegang van de site in mei 2015 (alleen de hoofdsom, geen rente)

Gemiddeld leningsbedrag per project

Alle leningsbedragen in de succesvolle gefinancierde projecten opgeteld, gedeeld door het aantal succesvol gefinancierde projecten.

Totaal afgelost bedrag

Totaal bedrag aan aflossingen die door de ondernemingen (projecten) zijn betaald aan de investeerders sinds live gang van de site in mei 2015.

Totaal betaalde rente

Totaal bedrag aan rente dat door de ondernemingen (projecten) is betaald aan de investeerders sinds live gang van de site in mei 2015.

Nog af te lossen bedrag

Totaal bedrag aan aflossingen die nog door de ondernemingen (projecten) betaald moeten worden (in de toekomst) aan de investeerders, exclusief de rente

Nog te betalen rente

Totaal bedrag aan rente die nog door de ondernemingen (projecten) betaald moeten worden (in de toekomst) aan de investeerders.

Betalingsachterstand  >45 dagen <75 dagen

Hier worden de bedragen vermeld met een betalingsachterstand tussen de 45 en 75 dagen,  exclusief de rente. Het gehele nog openstaande bedrag wordt vermeld. Een bedrijf verkeert in “default” zodra  een betalingsachterstand meer dan 45 dagen bedraagt. Dit project krijgt ook een markering met opschrift “default”.

Betalingsachterstand  >75 dagen <90 dagen

Hier worden de bedragen vermeld met een betalingsachterstand tussen de 75 en 90 dagen, exclusief de rente. Het gehele nog openstaande bedrag wordt vermeld. Een bedrijf verkeert in “default” zodra  een betalingsachterstand meer dan 45 dagen bedraagt. Dit project krijgt ook een markering met opschrift “default”.

Afgeboekte betalingen

Hier wordt het totaalbedrag vermeld van de nog verschuldigde aflossingen van projecten met een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen, exclusief de rente. Een afboeking betekent dat het nog niet terugbetaalde  deel hoogst waarschijnlijk als verloren kan worden beschouwd. Indien er verhaalmogelijkheden zijn, dan kan mogelijk nog een deel worden teruggehaald (zie ook recovery rate).

Recovery bedrag

Het totaalbedrag dat de Stichting  Incasso All4Funding als resultaat van (juridische) procedures alsnog heeft verhaald op ondernemers die in default zijn geraakt.

Recovery percentage

Het totaalbedrag dat de Stichting  Incasso All4Funding als resultaat van (juridische) procedures alsnog heeft verhaald op ondernemers die in default zijn geraakt, uitgedrukt in percentage van het totale afgeboekte bedrag.

Gemiddeld netto rendement

De gemiddelde rente per jaar minus de kosten en de afboekingen, plus de recoverybedragen. De afboekingen worden meteen in zijn geheel genomen.

Laatste nieuws

Alle nieuwsberichten

All4Funding nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom All4Funding? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Door je aan te melden ga je akkoord met ons privacybeleid.

Naar aanmeldformulier